Neefectuarea in acelasi an a zilelor de concediu neintrerupt de 10 zile. Consecinte


In decursul anului 2014 nu am efectuat CO 10 zile consecutiv, ci fractionat. Daca nu doresc sa efectuez 10 zile de CO consecutiv pana la finele anului, intrucat acum sunt prinsa in proiecte care trebuie finalizate urgent, pot fi obligata de angajator sa efectuez cele 10 de CO? Care sunt repercursiunile asupra angajatorului?

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Codul muncii stabileste faptul ca, in cazul in care ati efectuat concediu de odihna fractionat (in situatia dvs. 10 zile) angajatorul este obligat ca, pana la sfarsitul anului urmator (adica pana la sfarsitul anului 2015), sa va acorde restul zilelor de concediu neefectuat in decursul acestui an. Insa, in anul urmator, este necesar sa efectuati restul zilelor de concediu, in mod neintrerupt, ramase din acest an.
In situatia in care la sfarsitul anului 2015 angajatorul nu se conformeaza in a va acorda cele 10 zile consecutive de concediu de odihna, va fi pasibil de o sanctiune contraventionala din partea Inspectorilor de Munca

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Concediu platit pentru redactarea tezei de doctorat, in continuarea concediului de studii
Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Concediere pe motivul desfiintarii postului. Conditii de reangajare sau blocare post
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Altercatie intre salariat si angajator. Neplata drepturilor salariale si refuzul eliberarii unei adeverinte
Neplata ultimului salariu in caz de demisie. Compensarea zilelor de concediu de odihna neefectuat


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat