Refuzul angajatorului de a elibera o adeverinta care sa ateste grupa de munca


In data de 20.06.1985 m-am angajat la inspectoratul de Protec?ie Civila Jude?ean Olt care apar?inea de Ministerul Apararii Na?ionale ca personal contractual in func?ie de referent ?i in data de 01.01. 2001 am fost prelua?i de Ministerul de Interne, prin unificarea cu Corpul Pompierilor Militari rezultand Inspectoratul pentru Situa?ii de Urgen?a jude?ean Olt, unde lucrez ?i in prezent tot ca referent I A.Atat in perioada lucrata in cadrul M.Ap.N -din 20.06.1985 pana 01.01.2001 cand am fost prelua?i de catre M.I.?i pîna în prezent - primesc spor la salariu pentru condi?ii de pericol deosebit 25%,spor pentru condi?ii grele de munca 10%,spor pentru dispozitiv 25%,spor confiden?ialitate 8%,concediu de odihna suplimentar 5 zile lucratoare.Toate aceste compensari sunt trecute in fi?a postului dar in contractul de munca nu sunt trecute nicaieri ?i nici nu rezulta in ce grupa de munca ma incadrez cu toate ca in fi?a postului scrie la cap.compensari ,,incadrarea permanenta in locuri de munca cu condi?ii speciale conf.cap.II,pct.10 din anexa 2 la H.G.1294/2001.
In contractul individual de munca scrie :,,Activitatea se desfa?oara in condi?ii normale de munca potrivit Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificarile ?i completarile ulterioare.
Va rog mult sa ma indruma?i cui trebuie sa ma adresez pentru incadrarea corespunzatoare in grupa de munca,deoarece la angajator nu am gasit in?elegerea necesara nefiind cadru militar,soarta mea ca personal contractual nu intereseaza pe nimeni-nu fac parte din niciun sindicat care sa-mi apere drepturile ?i la data ie?irii la pensie nu pot sa fac dovada încadrarii în grupa de munca .
Va mul?umesc anticipat! Cu stima ?i profund respect

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Dovada incadrarii in grupa de munca se realizeaza prin adeverinta eliberata de angajator. In situatia refuzului acestuia de a va elibera o adeverinta, aveti posibilitatea de a sesiza ITM, intrucat neindeplinirea obligatiei de eliberare a adeverintei constituie contraventie. Cat priveste obligarea propriu-zisa a angajatorului sa va elibereze adeverinta, aceasta se poate realiza doar pe calea unei actiuni in instanta

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar
Calculul perioadei de preaviz in cazul demisiei
Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Concediu platit pentru redactarea tezei de doctorat, in continuarea concediului de studii
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat