Incetarea CIM pe durata determinata in situatia unui pensionar, in temeiul art. 56 lit. c din Codul muncii


Buna ziua, pensionar limita de varsta si vechime integrala (pensionat in baza Legii nr. 57/1992, art. 11, lit.a, in anul 1998), s-a angajat in anul 2006, la o institutie publica, cu CIM cu durata nedeterminata. Astazi, angajatorul doreste incetarea CIM motivand prevederile C.M., sectiunea I, art. 56, alin. (1), lit. c - la data îndeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; ...Mai motiveaza angjatorul ca CIM existent (cu durata nedeterminata) trebuie sa inceteze si datorta faptului ca "trebuia incheiat" cu durata determinata conform prev art.83, lit. g) - angajarea pensionarilor care, în conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul - cu toate ca prevederea este: CIM poate fi încheiat pentru o durata determinata..., deci o posibilitate a angajatorului si nu o obligatie. In aceasta situatie angajatotul procedeaza legal!, tinand cont ca angajatul este pensionar limita de varsta din 1998? Pensionarul, avand si un certificat de handicap locomotor, poate contesta decizia in instanta ca neintemeiata si abuziva!? Si cu ce sanse de reusita!? Va rog mult, termenul este scurt

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Art. 56 alin. 1 lit. c din Codul muncii are in vedere incetarea de drept a CIM la momentul indeplinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare. De la acest moment, CIM inceteaza de drept, iar angajatorul emite doar o decizie prin care constata acest fapt, el nu dispune concedierea. Cat priveste incheierea pe durata a CIM, este necesara mentionarea expresa a duratei acestuia in cuprinsul sau. La expirarea duratei avute in vedere de parti, CIM inceteaza de drept. Daca insa intre timp intervine indeplinirea conditiilor de pensionare, CIM inceteaza de drept in temeiul art. 56 alin. 1 lit. c din Codul muncii, iar nu in temeiul art. 83 lit. g Codul muncii.
Pentru a putea stabili daca este oportuna introducerea unei contestatii impotriva respectivei decizii a angajatorului, este necesara o analiza detaliata a acesteia. Doar astfel vom putea observa daca au fost sau nu respectate prevederile legale

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar
Calculul perioadei de preaviz in cazul demisiei
Prelungirea CIM pe durata determinata. Depasirea termenului de 36 luni
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Concediu platit pentru redactarea tezei de doctorat, in continuarea concediului de studii
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat