Stabilirea de catre angajator a programarilor privind efectuarea concediului de odihna


este normal si legal ca toti salariatii unei institutii sa fie trimisi in concediu de odihna intr-o perioada fixata arbitrar fara a tine cont de faptul ca unii salariati solicita alte perioade din an pentru a-si petrece concediul legal de odihna.pentru a rezolva unele probleme personale sunt nevoit sa apelez la formula de concediu fara plata. as dori un raspuns care sa reflectedaca ceea ce am solicitat este corect si legal

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale. Programarea se stabileste de catre angajator, cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor (pentru programarile colective), ori cu consultarea salariatului (pentru programarile individuale). Angajatorul nu este obligat sa acorde concediul de odihna atunci cand solicita salariatii, ci doar sa tina cont de solicitarile acestora atunci cand stabileste programarile pentru efectuarea concediului de odihna

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Concediu platit pentru redactarea tezei de doctorat, in continuarea concediului de studii
Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Altercatie intre salariat si angajator. Neplata drepturilor salariale si refuzul eliberarii unei adeverinte
Neplata ultimului salariu in caz de demisie. Compensarea zilelor de concediu de odihna neefectuat
Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat
Cumularea concediului de odihna neefectuat din anul anterior cu cel din anul curent
Functionar intors la locul de munca dupa efectuarea concediului de crestere copil. Refuzul acordarii postului ocupat anterior
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Stabilirea zilelor de repaus saptamanal in alte zile decat sambata si duminica


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat