Intarzierea platii salariului. Demisie fara preaviz. Modalitatea de depunere a demisiei


Buna seara!
Doresc sa-mi dau demisia de la actualul loc de munca.
Intentionez sa o fac fara preaviz, deoarece angajatorul a intarziat cu plata salariului 3 saptamani.
Daca nu imi accepta cererea?
Este necesar ca angajatorul sa dataze si sa dea numar cererii? ori este suficient simpla depunere a acesteia de catre mine?
Mai pot recupera banii?

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Neplata salariului reprezinta o neindeplinire a obligatiilor asumate de angajator prin contractul individual de munca, in sensul art. 81 alin. 8 Codul muncii, conferind dreptul salariatului de a demisiona fara preaviz.
In ceea ce priveste cererea de demisie, aceasta se depune la registratura unitatii angajatoare, cu numar de inregistrare si data. Nu este necesar acceptul angajatorului, demisia produce efecte de drept. Este necesar doar ca angajatorul sa ia act de aceasta, prin atribuirea numarului de inregistrare. In caz de refuz al angajatorului sa va inregistreze cererea de demisie, o veti comunica printr-un mijloc de comunicare scrisa, care sa asigure dovada comunicarii (prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire si continut declarat).
In ceea ce priveste recuperarea drepturilor salariale, la incetarea raporturilor de munca angajatorul este obligat sa va achite drepturile salariale cuvenite. In caz contrar, aveti posibilitatea introducerii unei cereri in instanta

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Calculul perioadei de preaviz in cazul demisiei
Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Neplata ultimului salariu in caz de demisie. Compensarea zilelor de concediu de odihna neefectuat
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fara desfiintarea efectiva a postului. Post esential pentru desfasurarea activitatii societatii
Prestarea muncii suplimentare pe perioada termenului de preaviz stabilit in cazul demisiei
Punerea in intarziere a angajatorului pentru neplata salariului
Renuntarea angajatorului la beneficiul termenului de preaviz, fara efectuarea mentiunilor corespunzatoare in Revisal. Refuzul compensarii in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuat
Incadrarea salariatului pe un alt post, corespunzator studiilor superioare. Renuntarea la vechiul post prin demisie
Calculul salariului personalului din invatamant. Salariul minim pe economie. Neincluderea sporului de vechime in cuprinsul salariului
Neplata salariului timp de 6 luni motiv de concediere?
Refuzul angajatorului de a acorda concediu fara plata pentru formare profesionala
Data depunerii cererii de demisie, pentru respectarea termenului de preaviz. Concediere pe durata preavizului in caz de demisie


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat