Cuantum diferit al salariului acordat unor salariati incadrati pe aceeasi functie. Scaderea salariului in functie de indicele de inflatie


Buna ziua,
Se poate considera discriminare pe diferite motive (sex varsta, etnie etc) daca in departamentul in care lucrez eu ca inginer am salariul cu mult mai mic adica 30-40% decat un alt coleg de sex diferit desi prestam aceleasi functii specificate in fisa postului? De asemenea exista colegi din alte tari de alte etnii care de asemenea au salarii cu mult mai mari decat mine si presteaza exact aceleasi functii. De asemenea valoarea salariului se depreciaza de la an la an din cauza inflatiei, nu exista stipulatie pe aceasta tema in contractul de munca, exista vreun temei legal prin care anagajatorul sa fie obligat sa regleze salariile anual cu cota inflatiei? Multumesc frumos

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

In cazul in care cele doua persoane sunt salarizate din fonduri publice sunt incidente dispozitiile legale privind salarizarea unitara.
In mediul privat insa, cuantumul salariului se stabileste prin negocierea partilor, in cadrul contractului individual de munca sau prin act aditional la acesta. Acordarea unor salarii diferite nu constituie discriminare, chiar daca cei doi salariati sunt incadrati pe functii identice.
In ceea ce priveste “deprecierea” salariului, facem precizarea ca angajatorul este obligat sa va acorde cuantumul salariului prevazut in contractul individual de munca, acesta nu poate fi micsorat unilateral de angajator, pe motivul modificarii indicelui de inflatie

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar
Calculul perioadei de preaviz in cazul demisiei
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat