Acordarea retroactive a concediului de odihna pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap


Sunt asistent personal al unei persoane adulte cu grad de handicap grav din anul 2006 si nu am beneficiat niciodata de de concediu de odihna sau de indemnizatie de concediu. Pot beneficia de aceasta indemnizatie retroactiv?

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Puteti solicita efectuarea concediului de odihna si implicit plata indemnizatiei aferente doar pentru ultimii 3 ani anteriori introducerii cererii de concediu. Pentru restul perioadei, a intervenit prescriptia.

Alte Consultatii Juridice

Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Concediu platit pentru redactarea tezei de doctorat, in continuarea concediului de studii
Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna
Neplata ultimului salariu in caz de demisie. Compensarea zilelor de concediu de odihna neefectuat
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Acordarea ajutorului de somaj
Functionar intors la locul de munca dupa efectuarea concediului de crestere copil. Refuzul acordarii postului ocupat anterior
Cumularea concediului de odihna neefectuat din anul anterior cu cel din anul curent
Preluarea atributiilor de serviciu de un alt coleg in timpul concediului de odihna
Renuntarea angajatorului la beneficiul termenului de preaviz, fara efectuarea mentiunilor corespunzatoare in Revisal. Refuzul compensarii in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuat
Procedura acordarii zilelor de concediu de odihna prin Regulamentul intern
Act aditional cu perioada de preaviz mai mare decat prevede art. 81 Codul muncii in cazul depunerii demisiei
Concediul de odihna cuvenit pentru perioada in care salariata s-a aflat in concediul pentru crestere copil


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat