Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM


Buna seara.
Daca se poate, va rog sa ma ajutati cu un raspuns la cateva intrebari legate de posibilitatea aplicarii retroactive a prevederilor unui act aditional la Contractul individual de munca.
Din cuprinsul art. 17 alin (5) din Codul Muncii, rezulta ca orice modificare a unuia dintre elementele CIM:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) conditiile de munca;
e) salariul;
f) timpul de munca si timpul de odihna
etc
in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege. Astfel, este necesar sa incheiem un AA la CIM in termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei/aprobarii unei modificari a raporturilor contractuale, cum ar fi de pilda modificarea salariului si a timpului de munca. Astfel, sa presupunem ca, in data de 01.11.2014 a fost aprobata modificarea salariului prevazut in CIM (majorarea acestuia). AA se intocmeste efectiv si se comunica angajatului spre semnare in data de 15.11.2014. Intrebarea este daca este in regula, avand in vedere datele de mai sus, ca, chiar daca AA se semneaza efectiv si se comunica angajatului in data de 15.11.2014, sa contina mentiunea ca "incepand cu data de 01.11.2014 se modifica prevederile contractuale referitoare la salariul a ngajatului in sensul ca acesta se majoreaza. Modificarile convenite de comun acord de catre parti, conform AA, pot sa isi produca efectele retroactiv, incepand cu o data anterioara incheierii efective a actului aditional? In cuprinsul AA se poate mentiona ca data a incheierii acestuia data de 01.11.2014 desi efectiv, AA a fost comunicat catre angajat si semnat de catre acesta in data de 15.11.2014? Va multumesc.

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Incheierea actului aditional (semnarea acestuia) se realizeaza in termen de cel mult 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii. Asadar, pentru ca majorarea salariului sa se realizeze incepand cu data de 01.11.2014, actul aditional trebuie sa fie semnat cel tarziu in data de 28.11.2014. Prin urmare, semnarea actului aditional in data de 15.11.2014 corespunde cerintelor art. 17 alin. 5 din Codul muncii. Facem precizarea ca aceasta modificare a contractului individual de munca trebuie inregistrata in REVISAL cel tarziu in ziua anterioara expirarii termenului de 20 de zile lucratoare stabilit de art. 17 alin. 5 C. muncii. In exemplul nostru, ultima zi in care se poate inregistra in mod legal acesta modificare este data de 27.11.2014.

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar
Calculul perioadei de preaviz in cazul demisiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Prelungirea CIM pe durata determinata. Depasirea termenului de 36 luni
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Concediu platit pentru redactarea tezei de doctorat, in continuarea concediului de studii
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat