Neplata orelor suplimentare de catre angajator


Buna ziua,
Sunt angajat al unei societati de transport, cu functia de sofer autocamion de mare tonaj si as dori sa stiu in ce masura, punctele pe care le voi prezenta mai jos, pot face subiectul unui proces pentru recuperarea drepturilor incalcate de compania la care lucrez, in care, daca convenim, ati putea sa ma reprezentati,
Principala problema o reprezinta confuzia dintre Codul Muncii si Legislatia Transportului, fapt ce genereaza o interpretare gresita a legii, dupa parerea mea. Legat de aceasta “confuzie” va rog sa imi spuneti si parerea dvs., deoarece consultand si alte institutii de informare in domeniul legislatiei muncii, am avut surpriza sa aflu ca, “perioadele de conducere” ce pot ajunge pana la 10 ore zilnic si “amplitudinea” care poate ajunge pana la 15 ore zilnic, sunt interpretate ca facand parte din Legislatia Muncii., cand, de fapt ele sunt niste limitari de durata a orelor maxime de munca in cadrul transportatorilor rutieri.
Va voi explica...
Sunt angajat cu un CIM care prevede :
- norma intreaga, 8ore/zi, 40/saptamana
- prigaram inegal
- activitatea se desfasoara conform prevederilor legii 31/1991
- nu se vor efectua ore suplimentare cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.
Un sofer de camion lucreaza zilnic intre cele 8 ore specificate in contract si cele 15 ore limitate de legislatia transportului. In toata aceasta perioada care poarta demunirea de amplitudine, soferul efectueaza orele de conducere plus alte activitati in folosul angajatorului si pentru buna desfasurare a muncii (incarcari, descarcari, vami, alimentari de combustibil, intretinerea camionului, etc.), care reprezinta conform Codului Muncii, perioada de munca si care ar trebui platite ca si ore suplimentare. (Art. 111. [defini?ia legal? a timpului de munc?]Timpul de munc? reprezint? orice perioad? în care salariatul presteaz? munca, se afl? la dispozi?ia angajatorului ?i îndepline?te sarcinile ?i atribu?iile sale, conform prevederilor contractului individual de munc?, contractului colectiv de munc? aplicabil ?i/sau ale legisla?iei în vigoare. )
Mare parte din societatile de transport international nu platesc orele suplimentare efectuate de catre soferi, ci doar salariul minim pe economie plus diurna pentru periadele in care soferul se afla in asa zis-a “delegatie”. Printre aceste societati se numar si socoetatea la care sunt angajat si care pentr

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

Dispozitiile aplicabile in litigiul dintre dvs. si angajator sunt cele prevazute de Codul muncii. Reglementarea timpului de lucru prin dispozitiile H.G. nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier, nu conduce la concluzia ca orele suplimentare prestate peste pragul de 40 de ore/saptamana (stabilite in contractul individual de munca) vor fi scutite de la plata de catre angajator.
Pentru recuperarea sumelor, reprezentand plata orelor suplimentare si a eventualelor drepturi de diurna, veti putea introduce o actiune la instanta de judecata. Actiunea este scutita de taxa de timbru. Veti putea solicita plata sumelor aratate mai sus pentru o perioada de maximum 3 ani de zile anterior introducerii cererii de chemare in judecata

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Recompensarea orelor de consemn la locul de munca
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Neplata ultimului salariu in caz de demisie. Compensarea zilelor de concediu de odihna neefectuat
Altercatie intre salariat si angajator. Neplata drepturilor salariale si refuzul eliberarii unei adeverinte
Compensare prin ore libere platite a orelor suplimentare. Mod de calcul
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Prestarea muncii suplimentare pe perioada termenului de preaviz stabilit in cazul demisiei
Consecintele anularii deciziei de concediere de catre instanta de judecata. Efectele obligatiei de reintegrare in munca
Punerea in intarziere a angajatorului pentru neplata salariului
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata
Renuntarea angajatorului la beneficiul termenului de preaviz, fara efectuarea mentiunilor corespunzatoare in Revisal. Refuzul compensarii in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuat


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat