Drepturile cuvenite salariatului decedat


Doresc sa aflu ce obligatii revin angajatorului dupa decesul salariatului,in ceea ce priveste -dreptul la ajutor de inmormantare,ajutor de deces,drepturi salariale restante ,alte obligatii Va multumesc anticipat

Raspuns Avocat Dreptul Muncii:

In cazul decesului salariatului, angajatorul va trebui sa plateasca drepturile salariale datorate pana la data decesului, in ordine, sotului supravietuitor, copiilor majori ai decedatului sau parintilor acestuia. Daca nu exista aceste categorii de mostenitori, drepturile salariale se vor plati celorlalti mostenitori existenti.
Pe langa aceste drepturi salariale (salarii, compensarea concediului de odihna neefectuat, daca este cazul, tichete de masa, sporuri, etc), Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prevede ca angajatorul va trebui sa plateasca si ajutorul de deces in cuantum de 2.298 lei, in termen de 24 ore de la depunerea cererii (insotita de certificatul de deces, in original si in copie, actul de identitate al solicitantului, actele de stare civil? ale solicitantului din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul sau, dupa caz, actele care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator, precum si dovezi privind suportarea cheltuielilor cu inmormantarea) de catre persoana indreptatita la incasare.
Este posibil ca, in regulamentul intern al angajatorului sau in contractul colectiv de munca, sa fie prevazute si alte drepturi in caz de deces al salariatului

Alte Consultatii Juridice

Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fara desfiintarea efectiva a postului. Post esential pentru desfasurarea activitatii societatii
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Acordarea ajutorului de somaj
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata
Drepturile cuvenite salariatului decedat
Trecerea temporara a salariatului pe alt post din dispozitia angajatorului, urmata de refuzul acestuia de a permite revenirea pe postul detinut initial. Obligarea la semnarea unei noi fise a postului
Incadrarea salariatului pe un alt post, corespunzator studiilor superioare. Renuntarea la vechiul post prin demisie
Obligarea salariatului de a semna o noua fisa a postului cu includerea unor noi sarcini si responsabilitati


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat