HG 772/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul fortei de munca


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articolul I
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1.La articolul 438, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 438
(1) In aplicarea art. 732 alin. (11) din lege, dreptul banesc reprezentand prima de activare prevazuta la art. 732 alin. (1) din lege se plateste in doua transe, astfel:
a) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, in luna urmatoare lunii in care s-a solicitat acordarea acestei prime de activare, la aceeasi data cu achitarea indemnizatiilor de somaj cuvenite somerilor;
b) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, in luna urmatoare expirarii perioadei de 3 luni de la angajare, la aceeasi data cu achitarea indemnizatiilor de somaj cuvenite somerilor."
2.La articolul 438, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Perioada prevazuta la art. 732 alin. (11) lit. b) din lege se implineste in ultima zi din cele 3 luni, calculate incepand cu ziua angajarii cu norma intreaga."
3.Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 61
Sumele lunare cuvenite conform art. 80, 85, 934 si 936 din lege se acorda de agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 15 zile lucratoare de la data de 1 a lunii urmatoare expirarii termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea si acordarea acestor sume."
4.La anexa nr. 28, nota de subsol 4) la anexa la conventie se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"4)Coloana 8 se va completa cu salariul de baza stabilit la data angajarii tanarului, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, in vigoare la data incadrarii in munca."
5.La anexa nr. 29, paragraful referitor la coloana 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Coloana 6 se completeaza cu salariul de baza stabilit la data angajarii tanarului, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, in vigoare la data incadrarii in munca (coloana 8 din tabelul nominal - anexa la conventia prevazuta in anexa nr. 28 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare)."

Articolul II
Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 708, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 708
(1) In conformitate cu art. 732 din lege, completarea veniturilor somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, de cel putin 30 de zile, care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj si care se incadreaza in munca, potrivit legii, consta in acordarea unei prime de activare, in cuantum de 1.000 lei, neimpozabila."
2.La articolul 7011, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Dreptul reprezentand prima de activare, prevazut la art. 732 alin. (1) din lege, se plateste in doua transe, conform art. 732 alin. (11) din lege, precum si conform art. 438 alin. (1) din norme.
(3) Plata dreptului reprezentand prima de activare, prevazut la art. 732 din lege, se face prin sistemul de plata general utilizat pentru plata drepturilor reprezentand indemnizatia de somaj titularului sau mandatarului acestuia, stabilit prin procura speciala."

Articolul III
- Articolul 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 855/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 705 din 18 noiembrie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 36
Suma cuvenita conform art. 16 alin. (2) din lege se acorda de agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 15 zile lucratoare de la data de 1 a lunii urmatoare expirarii termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea si acordarea acestei sume."

Articolul IV
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 473/2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 449 din 19 iunie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 34, alineatul (3) se abroga.
2.Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36
Suma cuvenita conform art. 28 alin. (1) din lege se plateste de agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 15 zile lucratoare de la data de 1 a lunii urmatoare expirarii termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea si acordarea acestei sume."

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat