HG 917/2018 privind aprobarea Registrului national al calificarilor profesionale din Romania


Art. 1

Registrul national al calificarilor profesionale din Romania, denumit in continuare RNCP, este o baza de date nationala care cuprinde descrierea calificarilor profesionale din Romania recunoscute la nivel national care pot fi dobandite atat prin sistemul formal de educatie si formare profesionala, cat si prin recunoasterea rezultatelor invatarii dobandite in contexte nonformale si informale, din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii.

Art. 2

(1)RNCP cuprinde calificarile corespunzatoare nivelurilor de calificare 1, 2, 3, 4 si 5, conform Cadrului national al calificarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului national al calificarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare calificari profesionale, specifice educatiei si formarii profesionale.

(2)In RNCP sunt cuprinse calificarile profesionale obtinute in sistemul de educatie si formare profesionala in contexte de invatare formale, nonformale si informale, respectiv:

a)calificarile obtinute in sistemul de invatamant preuniversitar, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificarilor profesionale pentru care se asigura pregatirea prin invatamantul preuniversitar, precum si durata de scolarizare, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)calificarile obtinute in sistemul de formare profesionala a adultilor, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3.973/2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obtinute prin sistemul national de invatamant si formarea profesionala a adultilor, anterior momentului intrarii in vigoare a Cadrului national al calificarilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul national al calificarilor.

Art. 3

Inscrierea calificarilor prevazute la art. 2 alin. (2) in RNCP se face potrivit Metodologiei de elaborare, actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania, care se aproba prin ordin comun al ministrului educatiei nationale si al ministrului muncii si justitiei sociale, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 4

In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a ordinului ministrului educatiei nationale si al ministrului muncii si justitiei sociale, prevazut la art. 3, se abroga art. 4 alin. (2) lit. g) pct. 13 din Hotararea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat