Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 765/2019


Articolul 1
(1) Prezentul ordin stabileste procedura de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului Ministerului Transporturilor si al unitatilor ce functioneaza in subordinea sa, devenite executorii in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021.
(2) Plata sumelor datorate in temeiul titlurilor executorii prevazute de prezentul ordin se va efectua de catre structurile financiar-contabile si va cuprinde atat sumele aferente drepturilor de natura salariala, cat si pe cele pentru plata dobanzilor, penalitatilor si a altor sume acordate in legatura cu acestea.

Articolul 2
(1) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului Ministerului Transporturilor si al unitatilor ce functioneaza in subordinea sa, devenite executorii in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021, se va realiza esalonat, in transe, conform prevederilor art. 39 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Procedura de plata esalonata prevazuta la alin. (1) se aplica si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie 2019- 31 decembrie 2021, avand ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
(3) In cursul termenului prevazut la alin. (1), orice procedura de executare silita se suspenda de drept.
(4) Sumele prevazute la alin. (1), platite conform art. 39 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se actualizeaza cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica (I.N.S.), dupa urmatoarea formula de calcul:
A = (suma de actualizat x IPC)/100,
unde:
A - suma totala necesar a fi achitata, ca urmare a actualizarii;
suma de actualizat - suma corespunzatoare unei transe, prin aplicarea procentului corespunzator anului in care se va efectua plata, la valoarea titlului executoriu;
IPC - indicele preturilor de consum, astfel cum a fost stabilit de I.N.S. pentru luna in care se efectueaza plata sumei, comparativ cu luna in care aceasta trebuia pusa in executare.
(5) La sumele actualizate in conditiile alin. (4) se acorda dobanda legala remuneratorie, calculata de la data la care hotararea judecatoreasca a ramas executorie.

Articolul 3
Sumele aferente drepturilor de natura salariala, dobanzile, penalitatile sau alte sume acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele preturilor de consum, platite in transele prevazute la art. 2 alin. (1), se supun principiilor de impunere fiscala prevazute de legislatia in vigoare la data efectuarii platii.

Articolul 4
Sumele prevazute la art. 1 alin. (2), inclusiv diferentele rezultate ca urmare a actualizarii acestora la data efectuarii platii, se suporta de la titlul "Cheltuieli de personal", articolul si alineatul de cheltuieli corespunzator, iar cheltuielile de executare si cele de judecata, de la titlul "Bunuri si servicii", articolul si alineatul de cheltuieli corespunzator, conform legii.

Articolul 5
(1) Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor tertiari de credite, ale caror cheltuieli de personal sunt finantate de la bugetul de stat, vor transmite Ministerului Transporturilor datele aferente platii transei stabilite potrivit art. 39 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare, pe categorii de drepturi recunoscute prin hotarari judecatoresti si pe alineatele clasificatiei economice.
(2) Directia economica din cadrul Ministerului Transporturilor va centraliza datele primite de la ordonatorii tertiari de credite, ale caror cheltuieli de personal sunt finantate de la bugetul de stat, precum si pe cele reprezentand necesarul propriu de fonduri publice si va propune Ministerului Finantelor Publice modificarile corespunzatoare pentru bugetul pe anul in curs si pentru proiectul de buget pe anii urmatori.

Articolul 6
In vederea alocarii fondurilor publice necesare aplicarii prevederilor art. 39 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare, propunerile ordonatorilor tertiari de credite, ale caror cheltuieli de personal sunt finantate de la bugetul de stat, se transmit conform calendarului bugetar prevazut in legislatia in vigoare.

Articolul 7
(1) Plata sumelor reprezentand drepturi salariale prevazute in titluri executorii se efectueaza de fiecare ordonator de credite care asigura plata drepturilor banesti personalului prevazut la art. 1 alin. (1), pe baza de state nominale, altele decat cele pentru plata salariilor, fara a le cumula cu drepturile salariale din luna platii.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) vor fi platite in conturile indicate de beneficiari.

Articolul 8
Creditele bugetare necesare aplicarii prezentului ordin se angajeaza si utilizeaza numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 9
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat