OUG nr. 57/2009, pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat


Luand in considerare faptul ca, potrivit Acordului de imprumut cu Banca Mondiala, Romania trebuie sa respecte anumite conditii care sa asigure o mai buna protectie a categoriilor defavorizate ale populatiei in perioada de criza economica,

iar, potrivit legislatiei in vigoare, masura cea mai vizibila de reducere a impactului negativ al crizei economice fiind aceea de acordare a ajutorului social pentru asigurarea venitului minim garantat, reglementat de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare,

in conditiile in care ajutorul social se acorda din bugetele locale, in principal din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, dar pe parcursul aplicarii actului normativ mentionat s-a constatat ca din bugetele locale nu se asigura in totalitate sumele necesare drepturilor stabilite, plata drepturilor efectuandu-se in majoritatea cazurilor din sumele acordate de la bugetul de stat,

avand in vedere cele prezentate, este absolut necesar sa se garanteze plata ajutorului social, aceasta fiind posibila prin asigurarea fondurilor necesare de la bugetul de stat,

si tinand cont de termenele prevazute de Acordul de imprumut cu Banca Mondiala, precum si de necesitatea luarii masurilor de prevenire a riscului de saracie in randul populatiei se impune adoptarea unor masuri de urgenta, elemente ce constituie situatii extraordinare si vizeaza interesul public.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Nivelul lunar al venitului minim garantat este de:

a) 125 lei pentru persoana singura;

b) 225 lei pentru familiile formate din 2 persoane;

c) 313 lei pentru familiile formate din 3 persoane;

d) 390 lei pentru familiile formate din 4 persoane;

e) 462 lei pentru familiile formate din 5 persoane;

f) cate 31 lei pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, care face parte din familie, in conditiile prezentei legi.

(2) Nivelurile venitului minim garantat prevazute la alin. (1) se indexeaza anual prin hotarare a Guvernului, in raport cu evolutia preturilor de consum."

2. La articolul 5, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Daca din calcul rezulta un ajutor social mai mic de 10 lei, se acorda 10 lei."

3. La articolul 72, literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:

"a) asigura cresterea si ingrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii in varsta de pana la 7 ani si pana la 18 ani in cazul copilului cu handicap grav, accentuat sau mediu, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protectia copilului;

b) asigura ingrijirea, potrivit legii, a uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;".

4. La articolul 27, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"Art. 27. - (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului social se suporta din bugetele locale, integral din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat."

Art. II. - Nivelul lunar al venitului minim garantat prevazut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica incepand cu drepturile aferente lunii iulie 2009.

Art. III. - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Marian Sarbu
Viceprim-ministru,
ministrul administratiei si internelor,
Dan Nica
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Pogea

Bucuresti, 27 mai 2009.

Nr. 57.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat