Ordinul nr. 95/2009, privind stabilirea procedurii de efectuare a platii titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Apararii Nationale


Pentru aplicarea prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar,

in temeiul dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. i) si ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, cu modificarile ulterioare,ministrul apararii nationale emite prezentul ordin.Art. 1. - Drepturile de natura salariala stabilite in favoarea personalului din Ministerul Apararii Nationale, prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2009, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, denumita in continuare ordonanta, nu includ sumele ce reprezinta cheltuieli de judecata, despagubiri, taxe judiciare si altele asemenea.

Art. 2. - Procedura de efectuare a platii drepturilor de natura salariala, devenite executorii pana la 31 decembrie 2009, se desfasoara cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare.

Art. 3. - Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului Ministerului Apararii Nationale, devenite executorii pana la 31 decembrie 2009, se realizeaza potrivit art. 1 alin. (1) si (3) din ordonanta.

Art. 4. - Fondurile publice necesare pentru plata sumelor aferente transelor prevazute la art. 1 alin. (1) din ordonanta vor fi alocate de la bugetul de stat pentru anii 2010, 2011 si 2012 si vor fi cuprinse in bugetul Ministerului Apararii Nationale.

Art. 5. - Prevederile prezentului ordin se aplica de catre toate structurile militare din Ministerul Apararii Nationale ai caror comandanti/sefi au calitatea de ordonator de credite.

Art. 6. - (1) In termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, denumita in continuare data publicarii, structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor tertiari de credite vor transmite datele aferente platii transei stabilite potrivit art. 1 alin. (1) lit. a) din ordonanta, pe categorii de drepturi recunoscute prin hotarari judecatoresti si pe alineatele clasificatiei economice, ordonatorilor de credite care le asigura finantarea.

(2) In termen de 17 zile lucratoare de la data publicarii, structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor secundari de credite vor centraliza datele primite de la ordonatorii tertiari de credite, precum si pe cele reprezentand necesarul propriu si le vor transmite Directiei financiar-contabile.

(3) In termen de 25 de zile lucratoare de la data publicarii, Directia financiar-contabila va centraliza datele primite de la ordonatorii secundari si tertiari de credite din finantare, precum si pe cele reprezentand necesarul propriu de fonduri publice si va propune Ministerului Finantelor Publice modificarile corespunzatoare pentru proiectul de buget.

Art. 7. - In vederea alocarii fondurilor publice necesare aplicarii prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) si c) din ordonanta, propunerile ordonatorilor secundari si tertiari de credite se transmit potrivit calendarului bugetar in anul 2010, respectiv 2011.

Art. 8. - (1) Plata sumelor reprezentand drepturi salariale prevazute in titluri executorii se efectueaza de structurile militare care asigura plata drepturilor banesti personalului prevazut la art. 2 din prezentul ordin, pe baza de state nominale, altele decat cele pentru plata soldelor si salariilor, si nu se cumuleaza cu drepturile salariale din luna platii.

(2) Sumele prevazute la alin. (1) vor fi platite in conturile indicate de beneficiari.

Art. 9. - Ordonatorii secundari si tertiari de credite din Ministerul Apararii Nationale au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare necesare aplicarii prezentului ordin numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.

Art. 10. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Ministrul apararii nationale,
Mihai StanisoaraBucuresti, 14 septembrie 2009.

Nr. M.95.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat