HG 927/2011 privind Programul guvernamental de sprijin pentru pensionari. Cosul de solidaritate


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Se aproba organizarea Programului guvernamental de sprijin pentru pensionari Cosul de solidaritate, denumit in continuare program.
(2) Beneficiarii programului prevazut la alin. (1) sunt pensionarii ale caror pensii sunt mai mici sau egale cu castigul salarial mediu net pe economie.
(3) Pentru implementarea programului, consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si consiliile locale pot infiinta societati comerciale ori pot extinde obiectul de activitate al celor existente, in vederea desfasurarii unor activitati de comert cu produse alimentare de baza.

Art. 2
(1) Produsele alimentare de baza care fac obiectul programului sunt: faina, zahar, ulei, malai, orez, precum si alte produse alimentare cu termen lung de valabilitate, stabilite prin hotarare a consiliului judetean sau, dupa caz, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(2) Vanzarea catre pensionari a produselor prevazute la alin. (1) se va organiza, de regula, saptamanal, conform unui grafic stabilit de autoritatea publica locala.

Art. 3
(1) Societatile comerciale infiintate de consiliile judetene ori cele al caror obiect de activitate a fost extins, prevazute la art. 1 alin. (3), achizitioneaza, prin licitatie publica, alimentele de baza destinate vanzarii catre societatile comerciale infiintate de consiliile locale sau al caror obiect de activitate a fost extins, din respectivul judet, ori, dupa caz, direct catre pensionari.
(2) In cazul municipiului Bucuresti, societatile comerciale infiintate de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti ori al caror obiect de activitate a fost extins, prevazute la art. 1 alin. (3), achizitioneaza, prin licitatie publica, alimentele de baza pe care le vand direct catre pensionari.
(3) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, ministrul administratiei si internelor si ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale vor aproba, prin ordin comun, specificatiile tehnice ale produselor alimentare de baza ce urmeaza a fi achizitionate.

Art. 4
Societatile comerciale infiintate de consiliile locale sau societatile comerciale ale consiliilor locale al caror obiect de activitate a fost extins potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) achizitioneaza de la societatile comerciale infiintate de consiliile judetene ori societatile comerciale ale consiliilor judetene al caror obiect de activitate a fost extins potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) produsele alimentare de baza pe care le vand direct catre pensionari.

Art. 5
(1) Produsele alimentare de baza achizitionate de societatile comerciale infiintate de consiliile judetene sau al caror obiect de activitate a fost extins potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) vor fi vandute numai societatilor comerciale infiintate de consiliile locale ori societatilor comerciale ale consiliilor locale al caror obiect de activitate a fost extins potrivit prevederilor art. 1 alin. (3), in vederea vanzarii acestora catre pensionari sau, dupa caz, direct pensionarilor.
(2) Societatile comerciale prevazute la art. 1 alin. (3) vor practica pentru produsele alimentare de baza un adaos comercial care sa asigure acoperirea tuturor cheltuielilor ocazionate de realizarea acestei activitati.
(3) In cazul in care intr-o unitate administrativ-teritoriala din judet nu functioneaza o societate comerciala infiintata de catre consiliul local, societatea comerciala a consiliului judetean poate hotari deschiderea unui punct de vanzare direct catre pensionari in respectiva unitate administrativ-teritoriala. In cazul in care spatiul respectiv va fi pus la dispozitie de catre unitatea administrativteritoriala, aceasta se va face contra cost, la pretul pietei.

Art. 6
Cantitatile maxime de produse alimentare de baza care pot fi achizitionate lunar de catre fiecare pensionar se stabilesc prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului sanatatii, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 7
Regulamentul de organizare a vanzarii produselor alimentare de baza catre pensionari si alte masuri necesare implementarii programului, modul de identificare a persoanelor beneficiare potrivit graficului prevazut la art. 2 alin. (2), precum si modul de aplicare a prezentului articol se stabilesc prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti.

Art. 8
(1) In vederea aplicarii prevederilor prezentei hotarari, Ministerul Finantelor Publice va sprijini autoritatile administratiei publice locale care si-au constituit societati comerciale in vederea implementarii programului.
(2) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale va pune la dispozitie, in limita spatiilor disponibile, contra cost, spatii pentru depozitarea alimentelor de baza. Tariful de depozitare va fi stabilit prin ordin al ministrului administratiei si internelor, conform prevederilor legale.
(3) Pentru implementarea programului, autoritatile administratiei publice locale pot colabora cu organizatiile neguvernamentale reprezentative care au ca obiect de activitate sprijinirea pensionarilor.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat