Legea 248/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Art. I
Legea nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 723 din 3 octombrie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
Infiintarea, organizarea si functionarea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor se realizeaza in baza prevederilor referitoare la asociatii din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare."

2. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor au ca scop principal sprijinirea membrilor lor prin acordarea de imprumuturi rambursabile, ajutoare nerambursabile si ajutoare pentru acoperirea unor cheltuieli cu inmormantarea fostilor membri, precum si prin prestarea serviciilor accesibile tuturor membrilor sai."

3. La articolul 8, literele a)-c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) organizarea de activitati culturale, artistice, turistice si de agrement, folosind mijloace de transport proprii sau inchiriate;
b) prestarea de servicii, contra unor tarife reduse, pentru membrii caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor si membrii de familie aflati in intretinerea acestora, folosind munca unor pensionari, membri ai casei respective;
c) organizarea de magazine pentru desfacerea de produse alimentare la preturi de achizitie, administrarea de case de odihna si tratament, organizarea de ateliere pentru repararea de diverse obiecte electrocasnice, imbracaminte, incaltaminte, tamplarie si altele;".

4. La articolul 8, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
"f) prestarea unor servicii medicale contra unor tarife reduse care sa acopere cheltuielile materiale si salariile personalului specializat, in cadrul cabinetelor medicale si stomatologice individuale care functioneaza potrivit legilor in vigoare."

Art. II
Legea nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 723 din 3 octombrie 2002, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat