Legislatia muncii si Asigurarilor sociale


LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Legea nr. 138/2021 pentru completarea Codului muncii
OUG nr. 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate
OUG 37/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
OUG 33/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate
Legea nr. 58/2021. Legea kurzarbeit, de modificare a OUG 211/2020 si OUG 132/2020
HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2021
OUG 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative
Legea 298/2020 pentru completarea Codului muncii. Codul muncii 2021
Legea nr. 226/2020 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Legea nr. 227/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate
Legea nr. 229/2020 pentru completarea art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
Legea nr. 231/2020 pentru completarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011
Legea nr. 234/2020 pentru completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare a trecerii frontierei de catre lucratorii frontalieri
OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca
OUG 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de performanta
Legea nr. 167/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
OUG 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii
Legea nr. 151/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
OUG 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in domeniul protectiei sociale, precum si pentru acordarea unor drepturi si beneficii de asistenta sociala in domeniile de activitate in care se mentin restrictii
OUG nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor
OUG 82/2020 pentru aprobarea acordarii unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fara dizabilitati, precum si pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de munca, pe perioada starii de urgenta
Ordinul nr. 643/472/2020 privind aprobarea modalitatii de plata si pontaj pentru personalul detasat sau delegat din unitatile sanitare publice pe durata starii de urgenta
OUG 53/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind masuri de protectie sociala determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2
OUG 49/2020 pentru modificarea si completarea OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru reglementarea unor masuri de protectie sociala
OUG 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta
Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona
Legea 19/2020, actualizata prin OUG 30/2020 si OUG 32/2020, privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
OUG 30/2020, actualizata prin OUG 32/2020
HG nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
CCM la nivel de grupuri de unitati sistemul caselor de ajutor reciproc ale salariatilor
Legea 14/2020 privind alocatia de stat pentru copii
Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale
OUG 158/2005, Actualizata, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
OUG 96/2003, actualizata, privind protectia maternitatii la locurile de munca
Legea educatiei nationale, actualizata 2020. Legea nr. 1/2011
Legea pensiilor actualizata 2020. Legea nr. 127/2019, actualizata 2020
Codul muncii actualizat 2020, cu note si explicatii. (PDF)
HG 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
Contract colectiv de munca 2019-2021 in sectorul bugetar sanatate
Metodologia de acordare si distribuire a voucherelor pentru dispozitive asistive si tehnologii de acces
Ordinul nr. 1319/784/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012
Metodologia de recunoastere a titlurilor de calificare profesionala pentru profesia de antrenor, obtinute intr-un stat membru al Uniunii Europene
Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Invatamant Superior
Legea nr. 132/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii
Hotararea nr. 423/2019 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
Ordinul nr. 792/2019 privind stabilirea procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti - acordarea unor drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale
Hotararea nr. 317/2019 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 798/2016
Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 765/2019
Legea nr. 89/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, din 24.04.2019
Ordonanta de urgenta nr. 26/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr. 61/2019 privind aprobarea OUG 41/2018 pentru modificarea si completarea legii privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
Ordinul nr. 35/2019 privind conditiile de stabilire a majorarii salariale pentru munca suplimentara prestata de personalul cu statut special, precum si activitatile deosebite cu caracter operativ sau neprevazut
Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces
Metodologia de elaborare, actualizare si gestionare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania
Legea 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate republicata
Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor
H.G. nr. 92/2019 pentru aprobarea Criteriilor si a procedurii de acreditare a agentiilor de intermediere intre cererea si oferta de munca ziliera
Legea 24/2019 privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018
Legea 52/2011, a zilierilor. Actualizata 2019
Legea 76/2002 a somajului, Actualizata 2019
Normele metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetatorii din tari terte in scopul desfasurarii in Romania de activitati de cercetare-dezvoltare-inovare
Legea nr. 337/2018 privind statutul inspectorului de munca
Legea 153/2017, Actualizata 2019, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
LEGEA 319/2006 securitatii si sanatatii in munca, Actualizata 2019
Revisal 2019: HG 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor
OUG 107/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene
Legea 287/2018 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017
HG 917/2018 privind aprobarea Registrului national al calificarilor profesionale din Romania
Contractul colectiv de munca unic 2018-2020 intre salariatii si angajatorii din Transporturi Urbane, Suburbane si Metropolitane de calatori
CRITERIILE GENERALE, Actualizate 2018, de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat
HG 772/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul fortei de munca
HG 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului
METODOLOGIE din 25 iulie 2018 privind ocuparea prin redistribuire a locurilor/posturilor ramase libere la concursul de rezidentiat
LEGEA nr. 219/2018 privind unele masuri referitoare la sumele acordate reprezentand ajutoare de urgenta
LEGEA nr. 221/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
LEGEA nr. 176/2018 privind internshipul
Legea pensiilor actualizata (aprilie 2018). Legea 263/2010, forma 2018
Legea nr. 78/2018 privind exonerarea personalului platit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentand venituri de natura salariala
Legea 88/2018 privind modificarea si completarea Codului muncii
Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca
LEGEA 319/2006, Actualizata 2018, securitatii si sanatatii in munca
LEGEA 62/2011, Actualizata 2018, a dialogului social
LEGEA 188/1999, Actualizata 2018, privind Statutul functionarilor publici, REpublicata
OUG 111/2010, Actualizata 2018, privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010
HG nr. 905/2017, privind registrul general de evidenta a salariatilor
OUG 82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative
OUG 53/2017, privind modificarea si completarea Codului muncii
OUG 55/2017, privind indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
OG 4/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
LEGEA 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale
Legea 153/2017 (+Anexele), privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
Legea 50/2017 privind modificarea Legii-cadru salarizarii unitare a personalului platit din fonduri publice
HG 42/2017 privind aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilitatilor de transport intern feroviar si cu metroul pentru elevi si studenti
HG 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
OUG 99/2016 - unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare
OUG nr. 111/2010, Actualizata 2017, privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
LEGEA 62/2011 a dialogului social, Actualizata 2017
LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune
Legea 188/1999, Actualizata 2017, privind Statutul functionarilor publici
Legea pensiilor actualizata 2016. Legea 263/2010
Legea 76/2002, Actualizata 2016, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate
Legea 12/2015 pentru modificarea si completarea Codului muncii
HG 1091/2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
Legea 167/2014 privind exercitarea profesiei de bona
Legea pensiilor Actualizata 2015
Legea dialogului social, Actualizata 2015
Ordin nr. 2208/2014 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2014
Ordin 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academica a studentilor
Ordin nr. 2207/2014 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2014
Legea 126/2014, privind amnistia fiscala pentru mame
Legea 124/2014, privind amnistia fiscala pentru bugetari
Legea 125/2014, privind amnistia fiscala pentru pensionari
Legea 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, actualizata
HG 250/2014 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati
Ordinul 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale
Legea somajului, Actualizata 2014. Legea 76/2002
Legea pensiilor actualizata 2014. Legea 263/2010
Legea 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social
Legea 241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala
Legea 202/2002 (Republicata 2013) privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati
Legea 171/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
HG 23/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Actualizata 2013
Legea 37/2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
HG 79/2013, pentru stabilirea zilelor de 2 si 3 mai 2013 ca zile libere
OUG 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Legea 61/1993 (republicata 2012) privind alocatia de stat pentru copii
Legea 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale
Legea 487/2002, Republicata 2012. Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice
Legea nr. 62/2011, Republicata 2012, legea dialogului social
OUG 17/2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate
OUG nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale
Legea 108/1999 (Republicata 2012), pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii
Legea 51/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii
Normele metodologice pentru aplicareaLegii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
LEGE nr. 279/2005 (Republicata 2012) privind ucenicia la locul de munca
OUG 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala
Legea 248/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
HG 927/2011 privind Programul guvernamental de sprijin pentru pensionari. Cosul de solidaritate
OUG 71/2011 pentru modificarea unor acte normative in vederea eliminarii prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece
Legea 279/2011 (republicata) privind ucenicia la locul de munca
Legea 130/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Moldova in domeniul securitatii sociale
Legea nr. 132/2011 pentru aprobarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
OUG nr. 54/2011 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea in limita alocata cheltuielilor de personal din MAI pentru anul 2011
Legea 106/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor
Ordinul MAI nr. 94/2011, privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual incadrat in Ministerul Administratiei si Internelor
Codul muncii, Republicat 2011 (actualizat prin Legea 40/2011)
Legea 63/2011, privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant
Legea 62/2011, Legea dialogului social
Hotararea nr. 8/2011 privind acordarea treptelor de competenta profesionala asistentilor sociali
Normele metodologice ale Legii zilierilor (Legea 52/2011)
Legea 52/2011, Legea zilierilor
OUG 36/2011 pentru modificarea si completarea OUG 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective
Legea 40/2011, pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
HG 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei
Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice
Normele metodologice OUG 111/2010
Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
Legea 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei
Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2011-2014
Legea 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice
Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Legea 233/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
OUG 108/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
HG nr. 1193/2010 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
OUG nr. 97/2010 privind reglementarea unor masuri in sistemul de asigurari sociale de sanatate
OUG nr. 94/2010 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii
Ordinul nr. 1418/2010 privind aprobarea Procedurii de incadrare in grade de invaliditate in vederea inscrierii la pensia de invaliditate si a Procedurii de verificare a incadrarii in grad de invaliditate
OUG 86/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice
OUG nr. 84/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Legea nr. 467/2006, privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor
Hotararea nr. 1/2010 pentru aprobarea Normelor privind controlul si supravegherea exercitarii profesiei de asistent social
Hotararea nr. 737/2010, privind Metodologia de recalculare a pensiilor speciale
Ordinul 1933/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul institutiilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 118/2010
Ordinul nr. 1365/2010, privind completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania
PROIECT de Lege privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
OUG 45/2010 pentru modificarea art. 1 din OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Ordinul 470/2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006
OUG nr. 32/2010 privind unele masuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar
OUG nr. 36/2010 pentru modificarea si completarea OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
Hotararea CSM nr. 163/2010 - modificarea Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate si personalului conex din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor
OUG 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli
Metodologie din 2010 de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2010
Legea nr. 49/2010, privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale
Legea nr. 51/2010, pentru modificarea si completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari
Norme metotologice Legea 330/2009, anexa nr. IV
OUG 18/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Ordinul nr. 622/2010, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 in sistemul administratiei penitenciare
OUG 13/2010 privind reglementarea unor masuri in vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si diminuarii somajului in anul 2010
Ordinul nr. 53/2010, privind aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii la nivelul asistentei medicale ambulatorii in vederea cresterii calitatii actului medical in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Contractul colectiv de munca la nivelul Ramurii Comert pe anul 2010
Ordinul 135/2010, privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2010
OUG nr. 4/2010, privind reglementarea unor masuri de protectie sociala pentru anul 2010
Ordinul nr. 52/2010 privind transportul pacientilor care nu se afla in stare critica efectuat de catre serviciile publice de ambulanta
Ordinul nr. 63/2010, privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca pentru anul 2010
OUG nr. 1/2010, privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar
Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Muncii
Legea nr. 330/2009, Lege cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
Legea nr. 208/2009, privind respingerea OUG nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu
Ordinul nr. 95/2009, privind stabilirea procedurii de efectuare a platii titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Apararii Nationale
HG nr. 867/2009, privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii
Legea privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. Proiect
Legea nr. 19/2000, Actualizata 2009, privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
OUG nr. 158/2005, Actualizata, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
Ordinul nr. 50/1990, pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii
Legea nr. 562/2004, privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au in administrare
Ordinul nr. 774/2009, privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90 la suta a pretului de referinta al medicamentelor, pentru pensionari
Ordinul MS nr. 715/2009, privind aprobarea cuantumului taxei pentru efectuarea pregatirii in vederea obtinerii celei de-a doua specialitati de catre posesorii certificatului de specialist
Proiectul Legii Unice a Salarizarii. Varianta de lucru a LSU - iunie 2009
OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Legea nr. 240/2009, pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
Legea nr. 239/2009, pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
OUG nr. 57/2009, pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Legea nr. 209/2009, pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
OUG nr. 6/2009, privind instituirea pensiei sociale minime garantate
Ordinul nr. 1323/2009, privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii
Hotararea nr. 595/2009, pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare
Ordinul MJLC nr. 1397/2009, privind stabilirea plafonului maxim in limita caruia se poate deconta chiria pentru personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea
Ordinul nr. 4042/2009, pentru modificarea si completarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar
Hotararea nr. 553/2009, privind stabilirea unor masuri cu privire la evidenta functiilor publice si a functionarilor publici
Conventie nr. 102/1952 a OIM privind normele minime de securitate sociala
Ordinul nr. 619/2009, privind repartizarea biletelor de odihna
Legea nr. 135/2009 pentru aprobarea OUG nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public
Legea nr. 61/1993 (Republicata 2009) privind alocatia de stat pentru copii
Legea nr. 135/2009 privind aprobarea OUG nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public
Legea nr. 156/2000 (Republicata 2009) privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate
Hotararea nr. 633/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare in functii de conducere a grefierilor
OUG nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai - decembrie 2009
Hotararea nr. 632/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concediile judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului CSM nr. 325/2005
Ordinul nr. 97/2009 privind aprobarea Procedurii de regularizare a sumelor reprezentand contributie datorata fondurilor de pensii administrate privat
Legea nr. 72/2007 (Consolidata 2008) privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor
Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social
Ordinul nr. 24/2009, privind normele metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 1.083/2008 privind asigurarea despagubirilor de viata, sanatate si bunuri ale politistilor
Norma nr. 7/2009, privind administrarea speciala a fondurilor de pensii administrate privat
Ordonanta de urgenta nr. 32/2009, pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta
OUG nr. 31/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar
Ordinul nr. 64/2003, pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca
Legea nr. 130/1999 (Republicata), privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca
Ordinul nr. 75/2009, pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman
Act aditional, inregistrat la MMFPS cu numarul 160/18.03.2009, la Contractul Colectiv de Munca Unic la nivel de Ramura Mass-Media pentru perioada 2006-2007
Legea nr. 193/2006, privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa
Legea nr. 142/1998 (Actualizata), privind acordarea tichetelor de masa
Ordonanta de urgenta nr. 28/2009, privind reglementarea unor masuri de protectie sociala
Actul nr. 744/2009, Act aditional la Contractul colectiv de munca la nivel de ramura constructii pe anii 2008-2009
Ordin nr. 9/2009, privind conditiile in care se suporta de catre unitate sumele necesare asigurarii asistentei juridice a politistului pentru fapte savarsite de acesta in exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 154 din 12/03/2009
Legea nr. 202/2002 (Republicata), privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati
Ordin nr. 3317/2009, pentru modificarea Calendarului miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.742/2008
Legea nr. 19/2009, a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009
Legea nr. 210/1999, privind concediul paternal
Actul nr. 739/2009, Act aditional la Contractul colectiv de munca unic la nivel de ramura constructii de masini pe anii 2008-2010
Normele metodologice privind acordarea tichetelor vacanta
Legea nr. 90/1996, Legea protectiei muncii
Legea nr. 200/2006, privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
Legea nr. 578/2004, privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor
Lege nr. 61/1993, privind alocatia de stat pentru copii. Actualizata 2009
Legea nr. 67/2006, privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora
Legea nr. 156/2000, privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate
Lege nr. 416/2001, privind venitul minim garantat
Legea nr. 168/1999, privind solutionarea conflictelor de munca
Legea nr. 203/1999, (republicata) privind permisele de munca
Hotararea CSSPP nr. 7/2009 - aprobarea Normei nr. 6/2009 privind calculul activului net si al valorii unitatii de fond pentru fondurile de pensii facultative
Hotararea nr. 6/2009, pentru aprobarea Normei nr. 5/2009 privind calculul activului net si al valorii unitatii de fond pentru fondurile de pensii administrate privat
Lege nr. 76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
Contractul Colectiv de munca unic la nivel national 2007 - 2010
Ordonanta nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor. Actualizata 2009
Ordonanta nr. 13/2008 privind cresterile salariale aplicabile judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei pentru anul 2008
OUG nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta
Legea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor
Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
Legea nr. 17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. Consolidata 2009
Ordonanta de urgenta nr. 105/2003, privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala
HG nr. 264/2009 privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2009
Ordinul nr. 9/2009
Legea nr. 396/2006, privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei
Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Republicata 2008
Legea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor

Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator

Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar

Calculul perioadei de preaviz in cazul demisiei

Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca

Prelungirea CIM pe durata determinata. Depasirea termenului de 36 luni

Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM

Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata

Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie

Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei

Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului

Concediu platit pentru redactarea tezei de doctorat, in continuarea concediului de studii

Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii

Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului

Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica

Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu

Neplata ultimului salariu in caz de demisie. Compensarea zilelor de concediu de odihna neefectuat

Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna

Recompensarea orelor de consemn la locul de munca

Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna

Concediere pe motivul desfiintarii postului. Conditii de reangajare sau blocare post

Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor

Prelungirea perioadei de proba peste termenul legal

Obligatia acordarii de zile consecutive de repaus saptamanal. Unitatea lucreaza in mod continuu 6 zile pe saptamana

Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului

Incetarea CIM in temeiul art. 55 lit b) Codul muncii. Refuz acordare ajutor de somaj

Altercatie intre salariat si angajator. Neplata drepturilor salariale si refuzul eliberarii unei adeverinte

Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fara desfiintarea efectiva a postului. Post esential pentru desfasurarea activitatii societatii

Drepturile cuvenite salariatului decedat

Conditiile modificarii fisei postului unui functionar public de executie

Incheierea unui act aditional de modificare a CIM din perioada determinata in perioada nedeterminata in baza cartii de identitate expirata. Consecinte

Mutarea functionarului public pe alta functie, impotriva vointei acestuia. Refuzul semnarii fisei postului

Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic

Prestarea muncii suplimentare pe perioada termenului de preaviz stabilit in cazul demisiei

Incadrarea salariatului pe un alt post, corespunzator studiilor superioare. Renuntarea la vechiul post prin demisie

Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat

Reducerea normei de munca cu pauza de masa. Zilele de repaus saptamanal

Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Acordarea ajutorului de somaj

Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat

Compensare prin ore libere platite a orelor suplimentare. Mod de calcul

Punerea in intarziere a angajatorului pentru neplata salariului

Functionar intors la locul de munca dupa efectuarea concediului de crestere copil. Refuzul acordarii postului ocupat anterior

Cumularea concediului de odihna neefectuat din anul anterior cu cel din anul curent

Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator

Transfer de salariati. Propunere de relocare. Consecinte

Cumul de contracte de munca, cu depasirea a numarului de 48 ore/saptamana

Plata drepturilor salariale la incetarea CIM

Stabilirea zilelor de repaus saptamanal in alte zile decat sambata si duminica

Retinerea unei garantii din salariu

Preluarea atributiilor de serviciu de un alt coleg in timpul concediului de odihna

Incetarea de drept a CIM la implinirea varstei standard de pensionare si a stagiului minim de cotizare

Consecintele anularii deciziei de concediere de catre instanta de judecata. Efectele obligatiei de reintegrare in munca

Renuntarea angajatorului la beneficiul termenului de preaviz, fara efectuarea mentiunilor corespunzatoare in Revisal. Refuzul compensarii in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuat

Instanta competenta in cazul unor litigii de munca. Obligatia de a presta munca ulterioara formarii profesionale

In lipsa fisei postului, este indreptatit angajatorul sa dispuna concedierea daca salariatul refuza executarea sarcinilor de serviciu?

Obligarea salariatilor sa semneze act aditional de reducere a salariului. Compensarea zilelor de repaus saptamanal lucrate

Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata

Trecerea temporara a salariatului pe alt post din dispozitia angajatorului, urmata de refuzul acestuia de a permite revenirea pe postul detinut initial. Obligarea la semnarea unei noi fise a postului

Calculul sporului de vechime in munca se face din salariul brut sau de baza?

Emitere decizie de revocare din functie in mod unilateral. Consecinte

Procedura acordarii zilelor de concediu de odihna prin Regulamentul intern

Neplata drepturi salariale restante. Solutii pentru recuperarea acestora

Formare profesionala. Clauza privind plata unei sume de bani in caz de demisie

Neplata orelor suplimentare de catre angajator

Renuntare la preaviz din partea salariatului in cazul concedierii pe motivul desfiintarii locului de munca

Rectificare in Revisal. Sanctiuni

Data platii salariului

Concediere abuziva pentru necorespundere profesionala

Nereturnarea garantiei retinute din salariu in cazul demisie cu nerespectarea termenului de preaviz

Posibilitatea incetarii CIM prin notificare in timpul perioadei de proba la acelasi angajator, in situatia schimbarii functiei

Calculul salariului personalului din invatamant. Salariul minim pe economie. Neincluderea sporului de vechime in cuprinsul salariului

Suplimentarea fisei postului cu noi atributii. Conditii

Act aditional cu perioada de preaviz mai mare decat prevede art. 81 Codul muncii in cazul depunerii demisiei

Neplata salariului timp de 6 luni motiv de concediere?

Refuzul angajatorului de a acorda concediu fara plata pentru formare profesionala

Concediul de odihna cuvenit pentru perioada in care salariata s-a aflat in concediul pentru crestere copil

Obligarea salariatului sa efectueze concediu de odihna in zilele stabilite de angajator

Data depunerii cererii de demisie, pentru respectarea termenului de preaviz. Concediere pe durata preavizului in caz de demisie

Prevederea in CCM a posibilitatii salariatilor de a renuntat la zilele de concediu care exced minimului de zile de concediu de odihna garantat de lege

Incetarea de drept a contractului individual de munca pe perioada determinata in lipsa unui act aditional de prelungire

Obligarea salariatului de a semna o noua fisa a postului cu includerea unor noi sarcini si responsabilitati


Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat