Decizie de concediere vs. Ordin de incetare a raporturilor de munca

Hotararea nr. 495 din 24.01.2013, Pronuntata de Tribunalul DOLJ

Alte Consultatii Juridice

Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Concediere pe motivul desfiintarii postului. Conditii de reangajare sau blocare post
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Recompensarea orelor de consemn la locul de munca
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fara desfiintarea efectiva a postului. Post esential pentru desfasurarea activitatii societatii
Incetarea CIM in temeiul art. 55 lit b) Codul muncii. Refuz acordare ajutor de somaj
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Acordarea ajutorului de somaj
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat
Functionar intors la locul de munca dupa efectuarea concediului de crestere copil. Refuzul acordarii postului ocupat anterior

Prin contestatia inregistrata pe rolul acestei instante la data de 24.07.2012, reclamantul S.L. a chemat in judecata pe paratul INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN DOLJ, solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta, sa dispuna anularea Ordinului nr.1573073 din 20.06.2012, emis de parat, reincadrarea sa pe functia avuta anterior  si plata drepturilor salariale de la data incetarii contractului individual de munca, indexate, majorate, reactualizate pana la data platii efective; cu cheltuieli de judecata.

In motivare, contestatorul  a aratat ca la data de 21 06 2012 contractul sau individual de munca a incetat ca urmare a emiterii Ordinului nr 1573073 de catre parat. Reclamantul critica ordinul respectiv sub aspectul continutului sau, in sensul ca acesta nu cuprinde temeiul legal al incetarii contractului, ce constituie cauza de nulitate a actului. De asemenea, ordinul nu cuprinde cerintele minime prevazute de dispoz. art.62 alin.2 din Codul muncii,in sensul ca acesta nu cuprinde motivarea in fapt si in drept a masurii dispuse cat si mentiuni cu privire la termenul de contestare si instanta competenta.
In dovedire, a depus la dosarul cauzei copia Ordinului nr 1573073 din 20.06.2012 si a deciziei nr.7355/19.06.2012 pronuntata de Curtea de Apel Craiova in dosarul nr.16779/63/2011.
La data de 12.10.2012, paratul a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei ca nefondata,  aratand ca  Ordinul nr. 1573073 din 20.06.2012 nu reprezinta o decizie de incetare a contractului de munca al contestatorului, ci doar o adresa prin care reclamantului i-a fost comunicata punerea in executare a deciziei nr.7355/19.06.2012 pronuntata de Curtea de Apel Craiova in dosarul nr.16779/63/2011. Contestatorul a fost concediat prin ordinul nr.1548668 /08.07.2011, dar prin sentinta nr.704/2012 , instanta  a dispus reintegrarea sa, anuland ordinul de concediere, cu plata drepturilor banesti corespunzatoare. Prin decizia nr.7355/2012, pronuntata de Curtea de Apel Craiova in dosarul nr.16779/63/2011, s-a admis recursul formulat de parat,s-a modificat sentinta in sensul ca a fost respinsa contestatia formulata de contestatorul SGURA LUCIAN impotriva ordinului de concediere nr.1548668 /08.07.2011.
In sustinere, paratul a depus la dosarul cauzei copia Ordinului nr.1548668 /08.07.2011 , ordinul nr .1572416/06.03.2012.
Prin sentinta nr. 495/24.01.2013 instanta a respins cererea retinand urmatoarele:
Prin Ordinul nr.1548668 /08.07.2011 emis de paratul INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN DOLJ, contestatorul a fost concediat ca urmare a desfiintarii locului de munca.
Contestatia pe care a adresat-o instantei in dosarul nr. 16779/63/2011 a fost admisa, cu consecinta reintegrarii contestatorului pe locul de munca detinut anterior concedierii si cu plata drepturilor banesti corespunzatoare.
Paratul INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN DOLJ a emis Ordinul nr.1572416/06.03.2012 prin care a pus in executare dispozitivul sentintei nr.704/22.02.2012  pronuntata de Tribunalul Dolj in dosarul nr.16779/63/2011, in sensul ca l-a reincadrat pe contestator pe postul detinut anterior.
Prin decizia nr.7355/19.06.2012, pronuntata de Curtea de Apel Craiova in dosarul nr.16779/63/2011, s-a admis recursul formulat de parati ,s-a modificat sentinta nr. 704/22.02.2012  in sensul ca a fost respinsa contestatia.
Drept urmare, paratul Inspectoratul de Jandarmi Judetean Dolj a pus in executare decizia irevocabila nr.7355/2012 pronuntata de Curtea de Apel Craiova,  emitand Ordinul nr.1573073/20.06.2012 .
Contestatorul a solicitat anularea ordinului nr.1573073/20.06.2012, apreciindu-l ca fiind o decizie de concediere, pe care o critica pe  aspecte de forma, prin prisma dispozitiilor art.76 si urmatoarele din Codul muncii si ale art.62 alin 2 din Codul Muncii.
Aprecierile contestatorului sunt eronate, ordinul contestat nu reprezinta o decizie de concediere. Asupra legalitatii si temeiniciei ordinului de incetare a contractului individual de munca al reclamantului,  s-au pronuntat instanta de fond si cea de recurs in dosarul nr.16779/63/2011, prin solutia irevocabila pronuntata concedierea sa fiind apreciata ca o masura temeinica si legala.
Ordinul nr.1573073/20.06.2012 emis de parat are un caracter administrativ, neproducand efecte prin el insusi asupra raporturilor de munca ale contestatorului cu paratul, ci contine doar o comunicare a efectelor deciziei Curtii de Apel Craiova, decizie pe care ambele parti sunt obligate sa o execute.
Efecte asupra  raporturilor de munca dintre parti produce decizia nr.7355/2012 a Curtii de Apel Craiova , in aplicarea ei fiind emis ordinul contestat in prezenta cauza, ordin care nu reprezinta in sine o decizie de concediere, ci consfinteste puterea lucrului judecat a hotararii irevocabile .
Astfel, nu sunt aplicabile dispozitiile din Codul muncii invocate de contestator referitoare la concediere, Ordinul nr .1573073/20.06.2012 nefiind o decizie de concediere, supusa rigorilor de forma prevazute de dispozitiile art.76 si urmatoarele din Codul muncii.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat