Despagubiri solicitate de succesorii persoanelor decedate, ca urmare a producerii evenimentului

Hotararea nr. 1173/R din 12.05.2009, Pronuntata de Curtea de Apel CLUJ

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Calculul perioadei de preaviz in cazul demisiei
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Concediere pe motivul desfiintarii postului. Conditii de reangajare sau blocare post
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Recompensarea orelor de consemn la locul de munca
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Altercatie intre salariat si angajator. Neplata drepturilor salariale si refuzul eliberarii unei adeverinte

Natura cauzei nu este data de persoana care formuleaza actiunea, anume persoana prejudiciata sau mostenitorii acesteia, ci de raportul juridic dedus judecatii, iar natura acestui raport nu se schimba în functie de persoana care formuleaza actiunea, respectiv nu se poate sustine ca este un raport de munca, daca persoana prejudiciata în timpul îndeplinirii obligatiilor de serviciu sau în legatura cu serviciul a formulat actiunea si ca ar fi un raport civil daca succesorul celui care a fost prejudiciat în timpul îndeplinirii obligatiilor de serviciu sau în legatura cu serviciul a continuat sau initiat actiunea.

Raportul juridic civil apare doar între persoana prejudiciata si succesorul sau, dar acest raport da doar legitimarea procesuala succesorului iar nu temeiul actiunii, temei care ramane art. 269 din Codul muncii.

(Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, Decizia nr. 1173/R din 12 mai 2009)

Prin sentinta civila nr. 199 din 26 ianuarie 2009, pronuntata de Tribunalul Cluj, s-a admis în parte actiunea formulata de reclamantii V.L.R., S.A.R., V.A., S.E.A., S.I. si S.L., împotriva paratei S.C. S.D. S.A., jud. Cluj, parata fiind obligata sa achite reclamantilor cate 20.000 lei pentru fiecare, reprezentand daune morale.

S-a respins capatul de cerere privind daunele materiale.

Impotriva acestei sentinte au declarat recurs parata si reclamantii.

Examinand hotararea atacata în raport de motivele invocate, Curtea de Apel urmeaza sa admita în parte recursul pentru urmatoarele considerente:

Cat priveste recursul paratei, aceasta invoca, relativ la plata daunelor morale, Decizia nr. XL (40) din 7 mai 2007, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectiile Unite.

Curtea retine ca, ulterior acestei decizii, prin Legea nr. 237/2007, art. 269 alin. 1 din Codul muncii, a fost modificat iar forma actuala a textului permite si repararea prejudiciului moral, chiar daca contractul colectiv de munca ori contractele individuale de munca ale fostilor salariati nu prevad clauze exprese privind acordarea daunelor morale.

Mai arata recurenta ca în mod gresit instanta a retinut culpa comuna a societatii parate si a antecesorilor decedati ai reclamantilor, deoarece societatea nu are nici o culpa în producerea accidentului de munca, dimpotriva, culpa producerii acestui accident apartine victimelor decedate S.S. si V.A..

Curtea retine ca sustinerea nu poate fi primita deoarece din Procesul-verbal de cercetare nr. 2492/27.07.2005 întocmit de Inspectia Muncii, rezulta încalcarea unor prevederi care au condus la producerea accidentului si de catre persoane cu functii de conducere.

Recurenta omite sa mentioneze si constatarile de la pct. 12 din procesul verbal pentru care vinovate se fac persoanele cu functii de conducere indicate la pct. 13 si recurenta S.C. S. S.A., mentionata nominal la pct. 13. Prin urmare în mod corect s-a retinut culpa comuna.

Recurenta sustine ca instanta le-a acordat despagubiri si reclamantilor S.A. (fiica victimei decedate V.A.) si V.A. (fiu al decedatului V.A.) - ambii fiind majori, casatoriti si angajati în munca - motivand ca acestia îl au în întretinere pe tatal victimei decedate V.A., desi acestia nu au facut dovada în nici un fel ca l-ar fi avut în întretinere pe acesta.

Acest aspect ramane a fi analizat de catre instanta de fond în rejudecare ca si raporturile de succesiune între reclamanti si persoanele decedate.

Reclamantii, prin recursul lor au aratat ca în mod nelegal instanta de fond s-a pronuntat asupra acordarii de despagubirii civile apreciind ca acestea se pot solicita pe calea dreptului comun, instanta specializata de litigii de munca neputandu-le acorda.

Curtea retine ca recursul este întemeiat cu privire la acest aspect, instanta de fond fiind competenta a judeca cauza, deoarece prejudiciul moral sau material rezultat dintr-o fapta petrecuta în timpul îndeplinirii obligatiilor de serviciu sau în legatura cu serviciul, poate fi solicitat de catre persoana prejudiciata sau de catre succesorii acesteia, în cazul în care a decedat din cauza faptului prejudiciabil sau independent de acesta, drepturile si actiunea existand în patrimoniul persoanei prejudiciate si fiind transmisibile.

Natura cauzei nu este data de persoana care formuleaza actiunea, anume persoana prejudiciata sau mostenitorii acesteia ci de raportul juridic dedus judecatii, iar natura acestui raport nu se schimba în functie de persoana care formuleaza actiunea, respectiv nu se poate sustine ca este un raport de munca daca persoana prejudiciata în timpul îndeplinirii obligatiilor de serviciu sau în legatura cu serviciul a formulat actiunea si ca ar fi un raport civil daca succesorul celui care a fost prejudiciat în timpul îndeplinirii obligatiilor de serviciu sau în legatura cu serviciul a continuat sau initiat actiunea.

Raportul civil apare doar între persoana prejudiciata si succesorul sau, dar acest raport da doar legitimarea procesuala succesorului iar nu temeiul actiunii, temei care ramane tot art. 269 din Codul muncii.

Nu în ultimul rand, daca instanta a considerat ca pretentiile materiale pot fi judecate doar potrivit dreptului comun atunci si daunele morale ar fi avut aceeasi soarta, dat fiind ca nu putea considera ca daunele morale au un alt regim decat daunele materiale, cat timp temeiul juridic este acelasi, anume art. 269 din Codul muncii.

Apoi, daca tot a considerat ca cererea trebuie judecata potrivit dreptului comun, solutia era declinarea la instanta care ar fi considerat ca este competenta iar nu respingerea actiunii.

Fata de cele mentionate anterior si în temeiul prevederilor art. 304 pct. 9 si 3041 C. pr. civ. cat si al art. 312 alin. 3 si 5, art. 299 alin. 1 si art. 315 alin. 1 C. pr. civ., curtea urmeaza sa admita recursul declarat de parata S.C. S. S.A. si de reclamantii V.L.R., S.A.R., V.A., S.E.A., S.I. si S.L. împotriva sentintei civile nr. 199 din 26.01.2009 a Tribunalului Cluj, pe care o va casa în întregime si în consecinta va trimite cauza spre rejudecare primei instante cu privire atat la daunele morale cat si cu privire la cele materiale, pentru a asigura o solutie unitara cauzei, tinand seama de cele expuse mai sus.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat