Clauza de neconcurenta. Obligativitatea inserarii in contractul individual de munca a activitatilor interzise salariatului

Hotararea nr. din 13.07.2007, Pronuntata de Tribunalul DOLJ

Alte Consultatii Juridice

Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fara desfiintarea efectiva a postului. Post esential pentru desfasurarea activitatii societatii
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Acordarea ajutorului de somaj
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata

La data de 29.03.2007, reclamanta SC  I.C.  SRL CRAIOVA a chemat în judecata paratul G.I.P. solicitand instantei ca, prin hotararea ce va pronunta sa oblige paratul la plata sumei de 370 000 RON, cu titlu de despagubiri pentru prejudiciul cauzat  reclamantei prin exercitarea de acte de concurenta neloiala.

In motivare, reclamanta a precizat  ca paratul a fost angajat al societatii, fiind încheiat contractul individual de munca  din data de 06.05.2004.  Ca parte integranta din acest contract, partile au negociat anexele 1 si 2, în care sunt negociate fisa postului, precum si clauze de confidentialitate si de neconcurenta.
     La data de 15.12.2004, între aceleasi parti s-a încheiat si un contract de comision, prin care partile au prevazut plata catre parat a unui comision de 50% din  profitul net al comitentului realizate din tranzactiile încheiate de comisionar, paratul asumandu-si obligatia de confidentialitate si de neconcurenta.
     Plata comisionului catre parat din tranzactiile încheiate reprezenta o remuneratie suplimentara fata de salariul primit.
     Contractul individual de munca a încetat prin acordul partilor , în temeiul dispozitiilor art.55 lit. B din Codul muncii.
     La 2-3 luni dupa încetarea raporturilor de munca, paratul s-a angajat la SC RSG GROUP Craiova, firma care desfasoara aceeasi activitate  ca si societatea reclamanta, ca director de vanzari, calitate în care a furnizat noului angajator informatii confidentiale despre  furnizorii si clientii firmei, initiind o serie  de activitati de vanzare de produse identice, paratul încalcand astfel obligatiile pe care si le-a asumat prin semnarea contractului de munca .
In finalul cererii,reclamanta a mai aratat ca prejudiciul suferit începand cu luna octombrie 2006 se cifreaza la 30 000-40 000 lei RON lunar.
Paratul a formulat întampinare, invocand mai intai exceptia necompetentei materiale a instantei motivand ca prin cererea de chemare în judecata s-a solicitat plata unor despagubiri banesti – trebuie achitata taxa de timbru  la valoarea solicitata .
      Paratul a invocat exceptia tardivitatii cererii, sustinand ca a fost salariatul unitatii reclamante pana la data de 14 06 2006 cand i-a încetat contractul individual de munca.
Cu privire la clauza de neconcurenta invocata de reclamanta, paratul a sustinut ca în conformitate cu prevederile art. 21 din Codul muncii , clauza de neconcurenta îsi produce efectele numai daca în cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute în mod concret activitatile ce sunt interzise salariatului la data încetarii contractului, cuantumul indemnizatiei de neconcurenta lunara, perioada pentru care îsi produce efectele clauza de neconcurenta si indemnizatia de neconcurenta lunara.
La 17.05.2007 paratul a renuntat la exceptiile invocate prin întampinare.
Prin notele depuse la dosar la data de 31 05 2007 reclamanta a sustinut ca a încheiat contractul individual  de munca la data de 06.05.2004 sub imperiul legii în vigoare la data respectiva, paratul asumandu-si clauzele de confidentialitate  si neconcurenta.
      Reclamanta sustine ca aspectele care vizeaza în mod expres efectele clauzei de neconcurenta, perioada în care salariatul este obligat sa respecte conditiile de neconcurenta au fost reglementate prin OG nr. 65/2005, ulterior încheierii contractului individual de munca.
Prin hotararea pronuntata Tribunalul a respins cererea reclamantei retinand ca paratul a desfasurat activitate pentru unitatea reclamanta SC I.C. SRL Craiova în baza contractului individual de munca înregistrat sub nr. 18964/06 05 2004 pana la data de 18 07 2006, cand  contractul a încetat în temeiul prevederilor art. 55 lit. b din Codul muncii.
      La contractul individual de munca între partile în litigiu s-a încheiat anexa nr. 2, în cuprinsul sau au fost inserate conditii de confidentialitate si neconcurenta.
Conform prevederilor Anexei 2   lit.  I,  „ în timpul derularii acestui contract si dupa trei ani de la încetarea contractului, pentru nici un motiv angajatul nu se va angaja direct sau indirect în nici o afacere , angaja la o alta societate sau pe cont propriu, nu va reprezenta sau acorda asistenta sau serviciu nici unei persoane sau afiliat la aceasta persoana care  fie competitie sau intentioneaza sa faca competitie Societatii în Romania”.
Mai întai , s-a retinut ca unitatea reclamanta a sustinut ca actualul cod al muncii are efecte pentru viitor si nu pentru trecut , deoarece raporturile de munca ale paratului au început la data de 19.04.2004, prin încheierea contractului de munca înregistrat sub nr. 18964/06 05 2004.
Este de necontestat însa ca faptele invocate de reclamanta ca fiind de natura a-i cauza prejudicii s-au produs dupa data încetarii contractului de munca între parti (18.07.2006) , la un an de la modificarea dispozitiilor art. 21 din Codul muncii.
Potrivit art.21 din Codul muncii (varianta în vigoare pana în iulie 2005) (1) Clauza de neconcurenta îl obliga pe salariat sa nu presteze, în interesul propriu sau al unui tert, o activitate care se afla în concurenta cu cea prestata la angajatorul sau ori sa nu presteze o activitate în favoarea unui tert care se afla în relatii de concurenta cu angajatorul sau si îl obliga pe angajator sa îi plateasca salariatului o indemnizatie lunara.    (2) Clauza de neconcurenta îsi produce efectele numai daca în cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute în mod concret activitatile ce sunt interzise salariatului pe durata contractului.    (3) Indemnizatia datorata salariatului se negociaza si este de cel putin 25% din salariu. Indemnizatia trebuie platita întocmai si la timp.
      In cuprinsul contractului individual de munca, coroborat cu mentiunile din  anexa 2, nu se regasesc mentiuni referitoare la indemnizatia de cel putin 25% reglementata de art. 21 alin 3 în forma initiala a Codului muncii.
Instanta nu a retinut sustinerile reclamantei în sensul ca aceasta indemnizatie i-a fost acordata paratului sub forma unui comision, rezultand din contractul de comision  încheiat între societatea reclamanta si parat, întrucat contractul încheiat între parti la data de 01.12.2004 este un contract comercial, chiar daca sunt reluate în cuprinsul sau obligatii asumate de salariat si prin contractul individual de munca.
In forma modificata începand cu iulie 2005 art. 21 prevede: (1) La încheierea contractului individual de munca sau pe parcursul executarii acestuia, partile pot negocia si cuprinde în contract o clauza de neconcurenta prin care salariatul sa fie obligat ca dupa încetarea contractului sa nu presteze, în interesul sau propriu sau al unui tert, o activitate care se afla în concurenta cu cea prestata la angajatorul sau, în schimbul unei indemnizatii de neconcurenta lunare pe care angajatorul se obliga sa o plateasca pe toata perioada de neconcurenta.
   (2) Clauza de neconcurenta îsi produce efectele numai daca în cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute în mod concret activitatile ce sunt interzise salariatului la data încetarii contractului, cuantumul indemnizatiei de neconcurenta lunare, perioada pentru care îsi produce efectele clauza de neconcurenta, tertii în favoarea carora se interzice prestarea activitatii, precum si aria geografica unde salariatul poate fi în reala competitie cu angajatorul.
    (3) Indemnizatia de neconcurenta lunara datorata salariatului nu este de natura salariala, se negociaza si este de cel putin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei încetarii contractului individual de munca sau, în cazul în care durata contractului individual de munca a fost mai mica de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.
    Reclamanta nu a achitat paratului indemnizatia prevazuta de alin. 3 al art. 21 si nu a initiat negocieri cu paratul pe parcursul derularii contractului individual de munca cu privire la acest aspect.
Fata de aceste prevederi legale cu caracter imperativ, instanta a constatat ca reclamanta avea obligatia sa puna de acord clauzele contractului individual de munca privindu-l  pe parat cu prevederile  modificate ale Codului  muncii.
      Din continutul în date al anexei nr. 1 si 2 la contractul individual de munca, rezulta ca nu au fost cuprinse conditiile obligatorii prevazute în mod cumulativ de art. 21 al 2 din Codul Muncii, nu sunt prevazute în mod concret activitatile pe care nu trebuia sa le presteze salariatul dupa încetarea contractului individual de munca, nu este prevazut cuantumul indemnizatiei de neconcurenta lunara, pentru perioada în care îsi produce efectele clauza de neconcurenta etc.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat