Anularea fisei postului

Hotararea nr. 3570 din 10.05.2011, Pronuntata de Tribunalul DOLJ

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Concediere pe motivul desfiintarii postului. Conditii de reangajare sau blocare post
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fara desfiintarea efectiva a postului. Post esential pentru desfasurarea activitatii societatii
Mutarea functionarului public pe alta functie, impotriva vointei acestuia. Refuzul semnarii fisei postului
Conditiile modificarii fisei postului unui functionar public de executie
Functionar intors la locul de munca dupa efectuarea concediului de crestere copil. Refuzul acordarii postului ocupat anterior
Trecerea temporara a salariatului pe alt post din dispozitia angajatorului, urmata de refuzul acestuia de a permite revenirea pe postul detinut initial. Obligarea la semnarea unei noi fise a postului
Plan de Reorganizare si Restructurare. Desfiintarea postului nu este efectiva si nu are o cauza reala si serioasa
Obligarea salariatului de a semna o noua fisa a postului cu includerea unor noi sarcini si responsabilitati
In lipsa fisei postului, este indreptatit angajatorul sa dispuna concedierea daca salariatul refuza executarea sarcinilor de serviciu?
Suplimentarea fisei postului cu noi atributii. Conditii
Nedesfiintarea efectiva a postului ocupat de salariat. Angajarea unei alte persoane, sub pretextul formarii profesionale a acesteia
Asistenta juridica la momentul semnarii fisei postului

Prin sentinta nr. 3570/15.03.2011 instanta a respins exceptiile; a admis in parte cererea formulata de contestator; a constatat nulitatea absoluta a deciziei nr. 1124/21 05 2010; a respins capetele de cerere vizand anularea fisei de post si repunerea partilor in situatia anterioara.

Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 8187/63/2010, contestatorul T.F. formulat în contradictoriu cu intimata SC R SA  BUCURESTI contestatie împotriva deciziei nr. 1124/21 05 2010 emisa de intimata, solicitand anularea deciziei si a fisei postului în baza careia a fost emisa decizia si repunerea partilor in situatia anterioara; cu cheltuieli de judecata.
      In motivare a aratat în esenta ca prin decizia respectiva a fost sanctionat cu avertisment scris, fiind acuzat în mod abuziv ca nu si-ar fi îndeplinit sarcinile de serviciu astfel cum sunt descrise în fisa postului. 
      Intimata a depus întampinare prin care solicita respingerea actiunii, considerand sanctiunea legala si temeinica. A invocat exceptiile ramanerii fara obiect si a lipsei de interes în promovarea actiunii.
      Au fost depuse în dovedire copii de pe urmatoarele înscrisuri: decizia nr. 1124/21 05 2010,  fisa postului, cd-uri cu transcrierea continutului lor, decizia nr. 3400/21 05 2010 pronuntata de Curtea de Apel Craiova, sentinta nr. 3546/18 11 2009.
      Analizand cu prioritate potrivit disp. art. 137 cpc actele si lucrarile dosarului cu privire la exceptiile invocate de intimata, instanta retine urmatoarele:
       Exceptia ramanerii fara obiect este neîntemeiata si urmeaza a fi respinsa întrucat decizia supusa contestatiei nu a fost anulata prin decizia nr. 3400/21 05 2010 pronuntata de Curtea de Apel Craiova.
      In ceea ce priveste exceptia lipsei de interes, reclamantul justifica interesul în promovarea actiunii prin prisma existentei unei sanctiuni pe care o considera aplicata în mod nelegal. 
      Pe fondul actiunii, instanta retine urmatoarele:
       Prin decizia nr. 1124/21 05 2010 emisa de intimata, contestatorul TANOVICI FLORIN a fost sanctionat cu avertisment scris, fiind acuzat ca nu si-ar fi îndeplinit sarcinile de serviciu astfel cum sunt descrise în fisa postului. 
      In aceeasi zi a fost emisa decizia nr. 3400/21 05 2010 pronuntata de Curtea de Apel Craiova, prin care a fost modificata sentinta nr. 3546/18 11 2009, în sensul respingerii contestatiei formulate de contestator împotriva deciziei de desfacere disciplinara a contractului de munca.
        Ca urmare a pronuntarii acestei decizii, reclamantul si-a pierdut în mod retroactiv calitatea de angajat al intimatei, începand cu data de 04 03 2009, data la care s-a emis decizia de desfacere disciplinara a contractului de munca, ale carei efecte au fost confirmate prin decizia nr. 3400/21 05 2010 pronuntata de Curtea de Apel Craiova.
      In aceste conditii,  decizia nr. 1124/21 05 2010 este emisa în raport de o persoana care nu mai are calitatea de angajat si pe cale de consecinta este incident un motiv de nulitate absoluta a deciziei.
       In ceea ce priveste capatul de cerere vizand anularea fisei de post a reclamantului, acesta va fi respins ca nefiind întemeiat, întrucat contestatorul nu a indicat vreun motiv de nulitate a acestui act. In plus, reclamantul a semnat fisa de post, acceptand deci atributiile impuse prin acest act, fara a preciza daca a fost sau nu obligat la semnarea înscrisului în discutie.
       Pe cale de consecinta va fi respins si capatul de cerere vizand repunerea partilor in situatia anterioara emiterii fisei de post.
      In concluzie, instanta va respinge exceptiile invocate de parata, va admite in parte cererea formulata de contestatorul si va constata nulitatea absoluta a deciziei nr. 1124/21 05 2010.
      Va respinge capetele de cerere vizand anularea fisei de post si repunerea partilor in situatia anterioara.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat