Modificarea unilaterala a contractului individual de munca sub aspectul locului muncii

Hotararea nr. 9486 din 08.11.2011 , Pronuntata de Tribunalul DOLJ

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Incetarea CIM in temeiul art. 55 lit b) Codul muncii. Refuz acordare ajutor de somaj
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Prestarea muncii suplimentare pe perioada termenului de preaviz stabilit in cazul demisiei
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata
Incetarea de drept a contractului individual de munca pe perioada determinata in lipsa unui act aditional de prelungire
Renuntare la preaviz din partea salariatului in cazul concedierii pe motivul desfiintarii locului de munca
Incetarea CIM pe durata determinata in situatia unui pensionar, in temeiul art. 56 lit. c din Codul muncii
Act aditional cu perioada de preaviz mai mare decat prevede art. 81 Codul muncii in cazul depunerii demisiei

La data de 27.01.2011, reclamanta C.A. s-a adresat Tribunalului Dolj cu o cerere de chemare în judecara împotriva paratului SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA Craiova, solicitand anularea dispozitiei nr. 21 di 17.01.2011 emisa de parata, precum si a tuturor masurilor dispuse prin aceasta si repunerea în situatia anterioara emiterii acestei dispozitii si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

In motivare, a aratat ca este angajata cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata în cadrul unitatii parate, începand cu data de 01.12.1988, fiind salarizata numai de Clinica Medicala 80 paturi (Spital), conform pontajelor si statelor de plata, iar potrivit deciziei nr. 1031 din 17.12.1997, începand cu data de 01.11.1997 a prestat activitate jumatate de norma la Clinica Medicala II (Spital) si jumatate de norma la Policlinica de Adulti, Cabinet Endocrinologie (Policlinica), pontajele si salarizarea fiind facuta separat de cele doua locuri de munca.

Reclamanta a mai aratat ca, la data de 17.01.2011, intimatul Spitalul Clinic Municipal Filantropia a emis dispozitia nr. 21, schimbandu-i locul de munca, fara acordul sau, urmand sa-si desfasoare activitatea numai la Cabinetul Endocrinologie din cadrul Ambulatoriului de Specialitate Adulti ( Policlinica). Considera ca dispozitia mentionata a fost emisa cu nerespectarea dispozitiilor art. 4 alin. 3 din Codul Muncii si ca este lovita de nulitate, fiind emisa de un organ neabilitat, respectiv managerul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, fara acordul Consiliului de Administratie, asa cum prevede Lege nr. 95/2006.

In scop probator a depus la dosarul cauzei, în copie, carnetul de munca, dispozitia nr. 1021/17.12.1997, dispozitia nr. 21/17.01.2011 si fluturasii de salariu pentru luna decembrie 2010 emisi de cele doua locuri de munca.

Intimatul Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, desi a fost legal citat cu mentinea de a formula întampinare, fiindu-i acordate mai multe termene de judecata în acest scop, nu a înteles sa-si formuleze apararea.

Prin sentinta nr. 9486/08.09.2011 instanta a admis contestatia, a anulat dispozitia nr. 21/17.01.2011 emisa de intimat si a dispus repunerea partilor în situatia anterioara emiterii dispozitiei, în sensul ca activitatea contestatoarei se va desfasura conform deciziei nr. 1031/17.12.1997 retinand urmatoarele:

Contestatoarea este angajata ca medic în cadrul intimatului Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, începand cu data de 01. 12. 1988, iar în baza deciziei nr. 1031 din 17.12.1997, începand cu dat de 01.11.1997 a prestat activitate diferentiat, jumatate de norma la Clinica Medicala II (Spital) si jumatate de norma în cadrul Policlinicii de Adulti , Cabinet Endocrinologie (Policlinica), fiind pontata si salarizata separat de cele doua locuri de munca, asa cum rezulta din fluturasii de salarii pe luna decembrie 2010, aflati la filele 11 si 12 din dosarul cauzei.

Prin dispozitia nr. 21 din 17.01.2011 emisa de unitatea intimata, s-a dispus , fara acordul contestatoarei, ca începand cu data de 15.01.2011, aceasta sa-si desfasoare activitatea, cu norma întreaga, numai la Cabinetul Endocrinologie din cadrul Ambulatoriului de Specialitate Adulti (Policlinica), fara a mai putea sa presteze munca în cadrul Clinicii Medicale II a Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova.

Executarea contractului individual de munca este guvernata de principiul stabilitatii în munca; modificarea sau încetarea acestuia poate interveni numai în conditiile prevazute de lege, aplicatie a principiului general prevazut de art. 969 C.civ.

Modificarea contractului individual de munca consta în mod obisnuit în trecerea salariatului într-un alt loc de munca sau o alta activitate în mod temporar sau definitiv, însa printr-o asemenea masura nu trebuie sa se încalce drepturile salariatului care sunt ocrotite prin dispozitii legale imperative.

Inadmisibilitatea modificarii unilaterale a contractului individual de munca se refera în special la elementele esentiale ale contractului: felul muncii determinat de calificarea profesionala, functia sau meseria salariatului si locul muncii prin care se întelege unitatea si localitatea unde se presteaza munca si de achita salariul.

Potrivit dispozitiilor art. 41 alin. din Codul muncii , contractul individual e munca poate fi modificat numai prin acordul partilor, nerespectarea dispozitiilor legale avand drept consecinta anularea masurilor luate.

In cauza, unitatea intimata prin emiterea dispozitiei nr. 21 din 17.01.1011 a procedat la modificarea locului de munca al contestatoarei, fara consimtamantul acesteia, deci în mod unilateral, obligand-o pe aceasta sa desfasoare activitate, cu norma întreaga, numai la Cabinetul Endocrinologie din cadrul Ambulatoriului Integrat Adulti (Policlinica) si nu si la Clinica Medicala II a Spitalului Clinic Municipal Filantropia (Spital). Procedand astfel, intimatul a încalcat dispozitiile imperative ale art. 41 alin. 1 din Codul muncii.

Se retine, totodata ca, desi potrivit dispozitiilor art. 287, sarcina probei în conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile în apararea sa pana la prima zi de înfatisare, unitatea intimata, careia i-au fost acordare mai multe termene de judecata în acest scop, nu si-a formulat apararea si nu a depus nici un fel de dovezi.

Fata de considerentele expuse, instanta apreciaza contestatia ca fiind întemeiata, urmand sa o admita, sa anuleze dispozitia nr. 21/17.01.2011 emisa de intimat si sa dispuna repunerea partilor în situatia anterioara emiterii dispozitiei, în sensul ca activitatea contestatoarei se va desfasura conform deciziei nr. 1031/17.12.1997.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat