Desfacerea contractului individual de munca pentru motive ce nu tin de persoana salariatului

Hotararea nr. 1323 din 06.12.2011, Pronuntata de Curtea de Apel TARGU MURES

Alte Consultatii Juridice

Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar
Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Concediu platit pentru redactarea tezei de doctorat, in continuarea concediului de studii
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Concediere pe motivul desfiintarii postului. Conditii de reangajare sau blocare post
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului

Potrivit art. 65 alin. 2 din Codul muncii, desfiintarea postului care determina încetarea contractului individual de munca trebuie sa efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.

Acestea sunt singurele criterii legale ce trebuie avute în vedere la desfacerea contractului individual de munca pentru motive ce nu tin de persoana salariatului.
 In conditiile în care paratul si-a argumentat decizia prin aceea ca schema de personal i-a fost redusa, ceea ce a dus la desfiintarea unor posturi printre care si cel al reclamantului, cauza desfiintarii fiind una reala si serioasa, adica nevoia  paratului de a se încadra în noua schema de personal, criteriile de natura sociala au doar un caracter orientativ.

Prin Sentinta civila nr. 459 din 04.03.2011, Tribunalul Mures a admis, în parte, actiunea civila formulata de reclamantul V.G. în contradictoriu cu paratul Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Mures, si în consecinta, a anulat Decizia nr. 122 din 30.09.2010 emisa de parata; a dispus reintegrarea reclamantului în functia detinuta anterior aceea de asistent registrator treapta I si a obligat paratul la plata, în favoarea reclamantului, a unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate de care a fost lipsit reclamantul, de la data emiterii deciziei si pana la reintegrare.
Prin aceeasi hotarare s-au respins restul pretentiilor formulate de reclamant.
Pentru a dispune astfel Tribunalul a retinut urmatoarele:
Prin decizia atacata, paratul a dispus încetarea raporturilor de munca a reclamantului începand cu data de 30.09.2010 în temeiul art.65 din Codul muncii, retinandu-se ca prin Ordinul directorului general al A.N.C.P.I. nr.552/13.08.2010, O.C.P.I. Mures i-au fost repartizate un numar de 78 de posturi, cu 12 mai putine si, ca urmare, postul  detinut de reclamant a fost desfiintat.
Prin adresa nr.435279/20.08.2010 a A.N.C.P.I., institutiilor în subordinea careia functioneaza paratul, s-au comunicat masurile ce trebuiau adoptate în vederea reducerii posturilor. In cadrul acestui document sunt stabilite criteriile ce trebuiau avute în vedere la recucerea posturilor ori în cazul reclamantului nu s-au respectat aceste criterii deoarece avea la data emiterii deciziei de încetare a raporturilor de munca, mai putin de trei ani pana la pensionarea pentru limita de varsta.
Apararile paratului potrivit carora aceste criterii pentru desfiintarea posturilor sunt doar orientative, nu pot fi primite deoarece acest lucru nu rezulta din adresa A.N.C.P.I.
De asemenea, nu poate fi primita nici apararea paratului potrivit careia nu au putut fi aplicate criteriile aratate anterior deoarece majoritatea membrilor de sindicat, inclusiv reclamantul, au refuzat sa participe la testarea profesionala în scopul departajarii personalului din compartimente.
Impotriva acestei hotarari judecatoresti a formulat recurs paratul solicitand modificarea hotararii atacate în sensul respingerii actiunii formulate de reclamant.
In considerentele recursului s-au aratat urmatoarele:
Incetarea raporturilor de munca a reclamantului s-a facut în temeiul art. 65 alin. 1 Codul muncii ca urmare a desfiintarii postului pe care-l ocupa reclamantul. Conditiile impuse de art. 65 alin. 2 Codul muncii sunt ca desfiintarea postului sa fie efectiva iar aceasta masura trebuie sa aiba o cauza reala si serioasa.
Toate conditiile impuse de legislatia muncii au fost îndeplinite însa instanta de fond a apreciat ca masura dispusa de parat este nelegala pentru ca nu a respectat criteriile cuprinse în adresa nr. 435279/20.08.2010 emisa de A.N.C.P.I.
Concluziile instantei de fond sunt eronate pentru ca aceste criterii nu sunt obligatorii ci doar orientative, ele fiind cuprinse la pct.3 din Anexa nr.2 din adresa care de altfel nu precizeaza  ca aceste criterii ar fi obligatorii.
Decizia de concediere este motivata pe faptul ca postul de Asistent registrator, sigurul din cadrul Compartimentului Juridic si Relatii cu Publicul  se desfiinteaza deoarece atributiile acestui post sunt cele specifice Serviciului de Publicitate Imobiliara din cadrul O.C.P.I. Mures precum si faptul ca reclamantul nu are copii în întretinere.
Chiar  daca criteriul examinarii în vederea confirmarii pe post era retinut de angajator si sindicat, acesta nu putea fi aplicat în conditiile în care nu existau mai multe posturi similare în cadrul compartimentului.
Reclamantul a formulat întampinare solicitand respingerea recursului ca nefondat aratand în esenta ca, organizatia de sindicat a comunicat paratului ca printre criteriile ce trebuie avute în vedere la concediere este si acela al aproprierii de varsta de pensionare a angajatilor. De asemenea reclamantul a subliniat nevoia de examinare a angajatilor în vederea  confirmarii  pe posturi.
Verificand hotararea atacata, Curtea constata ca recursul este fondat pentru urmatoarele considerente:
Sediul materiei ce reglementeaza concedierea pentru motive ce nu tin de persoana angajatului este la art.65 si urm. Codul muncii. Potrivit alin.2 al acestui articol, desfiintarea postului care determina încetarea contractului individual de munca trebuie sa efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.
Acestea sunt singurele criterii legale ce trebuie avute în vedere la desfacerea Contractului Individual de Munca pentru motive ce nu tin de persoana salariatului iar reclamantul nu a negat ca au fost respectate. Paratul si-a argumentat decizia prin aceea ca schema de personal i-a fost redusa ceea ce a dus la desfiintarea unor posturi printre care si al reclamantului, cauza desfiintarii fiind una reala si serioasa, adica nevoia  paratului de a se încadra în noua schema de personal.
Pe langa aceste criterii, prin Adresa nr. 435279 din 20.08.2010 A.N.C.P.I., s-au adus la cunostinta paratului un ghid pentru realizarea încadrarii în noua schema de personal. Anexa nr. 2, cu titlu orientativ (pag. a II-a din ghid), descrie etapele concedierii individuale care cuprind, printre altele, cateva criterii printre care si cel invocat de reclamant.
Trebuie precizat faptul ca identificarea reclamantului într-una dintre situatiile prevazute în cea de-a doua etapa cuprinsa în Anexa nr.2, nu împiedica angajatorul sau sa dispuna încetarea contractului individual de munca, acesta avand obligatia legala de a se încadra în noua schema de personal, iar din punct de vedere al legislatiei muncii (art. 65 Codul muncii)  este suficient ca desfiintarea postului sa fie efectiva.
Asadar, desfiintarea unui post din schema de personal este determinata de nevoia de a se încadra în limitele de personal si, foarte important, de asigurarea functionarii paratului O.C.P.I., criteriile de natura sociala avand doar un caracter orientativ asa cum rezulta din ghidul A.N.C.P.I.
In ceea ce priveste argumentul invocat de instanta de fond si de reclamant în întampinarea depusa în recurs, instanta nu poate sa nu remarce pozitia, cel putin oscilanta, a reclamantului care refuza sa participe la o astfel de examinare pentru ca mai apoi sa critice paratul pentru ca nu a procedat la utilizarea acestui criteriu înainte de a proceda la desfiintarea unor posturi. Oricum în cazul reclamantului acest criteriu nu putea fi aplicat în conditiile în care în cadrul Compartimentului nu existau alte posturi similare.
Fata de cele retinute, Curtea a admis recursul si, în temeiul art. 312 alin.1 Cod procedura civila, a modificat hotararea atacata în sensul respingerii actiunii.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat