Primirea la munca a unei persoane pentru care nu s-a incheiat contract individual de munca. Individualizarea sanctiunii

Hotararea nr. 2324 din 29.04.2011, Pronuntata de Tribunalul BUZ?U

Alte Consultatii Juridice

Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Cumul de contracte de munca, cu depasirea a numarului de 48 ore/saptamana
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata
Concediul de odihna cuvenit pentru perioada in care salariata s-a aflat in concediul pentru crestere copil
Incetarea de drept a contractului individual de munca pe perioada determinata in lipsa unui act aditional de prelungire
Reducerea programului de lucru zilnic pentru salariata care s-a intors la locul de munca dupa efectuarea concediului pentru cresterea copilului
Zile libere legale acordare persoanelor apartinand altor culte religioase legale
Nedesfiintarea efectiva a postului ocupat de salariat. Angajarea unei alte persoane, sub pretextul formarii profesionale a acesteia
Acordarea retroactive a concediului de odihna pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap
Cumulul de contracte individuale de munca

Prin plangerea înregistrata la Judecatoria Patarlagele sub nr.2324/277/2010 din 4.11.2010, petenta SC I. I. SRL  Parscov a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta în contradictoriu cu intimatul I.T.M. sa se dispuna înlocuirea cu avertisment a amenzii în suma de 3.000 lei aplicata prin  procesul verbal de contraventie seria  BZ nr.22126 din 19.10.2010 pentru comiterea contraventiei prevazute la art.276 alin.1 lit.e) din Codul muncii.

         2.) – Motivarea plangerii
        2.1.) – In fapt petenta a sustinut ca, într-adevar , la data de 12.10.2010 a primit la munca o persoana în proba de lucru, fara sa încheie contract individual de munca , intrand în legalitate însa ulterior controlului efectuat.
        2.2.) – In drept, petenta a invocat dispozitiile OG nr.2/2001.
       3.) – Intampinarea
        Intimatul I.T.M.  a formulat întampinare în aplicarea art.115 – 118 din Codul de procedura  civila , solicitand motivat respingerea plangerii ca neîntemeiata ( filele 23-26).
       4.) – Probe
        In sprijinul sustinerilor formulate prin plangerea introductiva si prin întampinare , partile în proces au depus la dosar înscrisuri ( filele 5 – 22, 27 – 29).
       5.). – Solutia instantei fondului
        5.1.) – Prin sentinta civila nr.133 din 20.01.2011 pronuntata de Judecatoria Patarlagele s-a admis plangerea în parte, dispunandu-se înlocuirea amenzii aplicate în suma de 3.000 lei cu avertisment.
        5.2.) – Pentru a hotarî astfel, instanta fondului a retinut în baza probatoriului administrat  ca petenta se face vinovata de savarsirea contraventiei prevazuta la art.276 alin.1 lit.e) din Codul muncii, constand în primirea la munca , la data de 12.10.2010, a unei persoane : B. A., pentru care nu a încheiat contract individual de munca.
        5.3.) – Avand în vedere, însa, ca persoana respectiva a lucrat în conditiile expuse doar o perioada de 5 zile : 12.10. – 17.10.2010 si ca petenta nu a mai fost sanctionata contraventional, instanta fondului a apreciat asupra gravitatii reduse a faptei comise , facand prin consecinta aplicarea dispozitiilor art.5 si 7 raportat la art.21 alin.3 din OG nr.2/2001.
       6.) – Recursul
        6.1.) – Impotriva sentintei a declarat recurs intimatul I.T.M., în termen legal conform art.34 alin.2 din OG nr.2/2001, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar.
        6.2.) – In expunerea motivelor de recurs, intimatul a invocat gresita apreciere de catre instanta fondului asupra gravitatii reduse a faptei savarsite de petenta, solicitand prin consecinta modificarea sentintei în sensul respingerii plangerii ca neîntemeiata.
       7.) – Constatari:
        Examinand sentinta atacata în raport de actele si lucrarile dosarului , de prevederile legale incidente cauzei, de criticile formulate, precum si din oficiu conform art.304? din Codul de procedura civila , tribunalul a constatat:
        7.1.) – In baza probatoriului administrat , instanta fondului a retinut în mod corect si motivat ca petenta se face vinovata de savarsirea contraventiei prevazuta la art.276 alin.1 lit.e) din Codul muncii, constand în primirea la munca , la data de 12.10.2010, a unei persoane : B. A., pentru care nu a încheiat contract individual de munca.
        7.2.) – In raport de împrejurarile în care a fost comisa fapta , în sensul ca persoana primita la munca fara contract încheiat a prestat servicii o perioada  redusa de timp : 5 zile  si ca petenata nu a mai fost sanctionata contraventional , tribunalul retine ca instanta a facut  o corecta aplicare a legii sub aspectul individualizarii sanctiunii dispuse, scopul educativ – preventiv al acesteia realizandu-se prin aplicarea avertismentului.
       8.) – Solutia tribunalului
        Pentru considerentele expuse, apreciindu-se asupra legalitatii si temeiniciei solutiei atacate, în baza art.312 alin.1 din Codul de procedura civila s- a respins  ca neîntemeiat recursul declarat de intimat împotriva sentintei civile nr.133/20.01.2011 pronuntata de Judecatoria Patarlagele în contradictoriu cu petenta SC I.I. SRL, în dosarul nr.2324/277/2010.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat