Obligarea angajatorului la plata celui de-al 13-lea salariu

Hotararea nr. 746 din 29.03.2010, Pronuntata de Tribunalul C?L?RASI

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Altercatie intre salariat si angajator. Neplata drepturilor salariale si refuzul eliberarii unei adeverinte
Neplata ultimului salariu in caz de demisie. Compensarea zilelor de concediu de odihna neefectuat
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Plata drepturilor salariale la incetarea CIM
Punerea in intarziere a angajatorului pentru neplata salariului
Renuntarea angajatorului la beneficiul termenului de preaviz, fara efectuarea mentiunilor corespunzatoare in Revisal. Refuzul compensarii in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuat
Trecerea temporara a salariatului pe alt post din dispozitia angajatorului, urmata de refuzul acestuia de a permite revenirea pe postul detinut initial. Obligarea la semnarea unei noi fise a postului
Neplata orelor suplimentare de catre angajator

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. 693/116/2010 din 19.02.2010, reclamantul Sindicatul Liber “Dunarea” Giurgiu al CN APDF SA Giurgiu a chemat în judecata pe parata Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA Giurgiu pentru ca prin hotarare judecatoreasca sa fie obligata la plata celui de-al 13-lea salariu, pentru toti angajatii companiei.

In motivarea actiunii, reclamantul arata ca la data de 09.05.2008 a încheiat cu parata Contractul Colectiv de munca nr. 27/2008 care a fost înregistrat la Directia de  Munca si Protectie Sociala Giurgiu.
Conform art.40 alin.2 lit.a din Contractul Colectiv de munca alte venituri sunt : al 13-lea salariu, egal cu salariul de baza brut al angajatului avut în luna decembrie a anului precedent si va fi acordat în primul trimestru al anului urmator.
Cu adresele nr. 376/2009 si nr. 399/2009, a solicitat paratei plata acestui drept banesc însa parata, prin adresa nr. 3501/03.06.2009 a refuzat acordarea celui de-al 13-lea salariu cu motivarea ca  prin hotararea nr. 10 a Consiliului de administratie al CNPDF SA Giurgiu, s-a hotarat neacordarea acestuia, iar prin adresa nr.5787/31.08.2009 motivarea refuzului consta în  aceea ca fondul de salarii prevazut în bugetul de venituri si cheltuieli pe 2009 a fost depasit.
Asa fiind solicita ca parata sa fie obligata prin hotarare judecatoreasca, la plata acestor drepturi salariale catre angajatii companiei.
In drept se invoca prevederile Codului muncii, Contractului Colectiv de munca si Cod pr. civila.
In dovedirea actiunii solicita proba cu înscrisuri si interogatoriu paratei.
Au fost depuse în copie adresele prin care se solicita al 13-lea salariu si raspunsul la acestea al CNAPDF SA Giurgiu, hotararea nr. 10 a Companiei, Contractului Colectiv de munca nr.27/2008, actul aditional la acest contract, un model de contract individual de munca.
Prin întampinarea formulata Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA Giurgiu solicita respingerea actiunii ca neîntemeiata.
Arata ca prin adresa nr. 3501/03.06.2009 a transmis Sindicatului Liber Dunarea faptul ca prin hotararea nr. 10/27.04.2009 Consiliul de administratie al CN APDF SA Giurgiu a hotarat neacordarea celui de-al 13-lea salariu pentru salariatii companiei ca urmare a reducerii cheltuielilor salariale în vederea încadrarii în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009.
Se mai precizeaza si faptul ca, în raport cu dispozitiile în vigoare, cresterea fondului de salariu reprezinta o crestere a castigului mediu salarial, or, în conditiile nerealizarii veniturilor, indicele de productivitate a muncii în unitati valorice, ar fi mai mic decat indicele de crestere al castigului mediu salarial, astfel încat pentru eficienta, productivitatea muncii trebuie sa fie mai mare decat indicele de crestere al castigului mediu  salarial.
Parata învedereaza faptul ca aceasta hotarare a fost adoptata în contextul masurilor luate de Guvernul Romaniei de limitare a efectelor crizei economice globale, astfel încat sa se reduca volumul cheltuielilor  la un nivel care sa asigure pastrarea echilibrului bugetar.
In dovedirea  întampinarii solicita proba cu înscrisuri.
La termenul din 29.03.2010, reclamantul a depus  un tabel cu membrii de sindicat cu domiciliul în judetul Calarasi în numele carora a formulat prezenta actiune, anexand si cartile de  identitate ale acestora .
Tribunalul, analizand actele dosarului, în raport de înscrisurile depuse, prevederile Codului muncii si ale Contractului Colectiv de munca nr. 27/2008 încheiat la nivelul  Companiei  Nationale Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA Giurgiu, constata ca actiunea reclamantului Sindicatul Liber”Dunarea” Giurgiu, formulata în numele membrilor de sindicat cu domiciliile în Judetul Calarasi, conform tabelului anexat, este întemeiata.
Se retine astfel ca, potrivit art.4 alin.2 lit.a din Contractul Colectiv de munca încheiat între Sindicatul liber “Dunarea” Giurgiu si  Compania  Nationala Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA Giurgiu, la categoria “alte venituri” intra si al 13-lea salariu, egal cu salariul de baza brut al angajatului avut în luna decembrie a anului precedent si care va fi acordat în primul semestru al anului urmator.
Asa cum recunoaste si parata, acest drept salarial se cuvine angajatilor sai, însa el nu poate fi acordat întrucat s-ar depasi fondul de salarii prevazut în bugetul de venituri si cheltuieli pe 2009, iar masura dispusa de  companie prin hotararea nr. 10/27.04.2009 a fost adoptata în contextual masurilor crizei economice.
Avand în vedere acordul paratei cu privire la acordarea celui de-al 13-lea salariu angajatilor sai, exprimat în prevederile Contractului Colectiv de munca la nivel de Companie, invocarea motivelor sus aratate ca o cauza exoneratoare de raspundere nu poate justifica neplata acestuia, cu atat mai mult cu cat nu exista nici un act aditional modificator la art.40 din contract.
Cum contractul încheiat reprezinta legea  partilor iar, potrivit art. 269 din Codul muncii angajatorul este obligat în temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale sa îl despagubeasca pe salariat în situatia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligatiilor de serviciu sau în legatura cu serviciul, se retine ca în cauza sunt îndeplinite cerintele raspunderii civile contractule, actiunea urmand a fi admisa si, în consecinta, a obliga pe parata la plata celui de-al 13-lea salariu membrilor de sindicat în numele carora a fost formulata.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat