Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii

Hotararea nr. 376 din 28.01.2011, Pronuntata de Tribunalul HUNEDOARA

Alte Consultatii Juridice

Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata
Incetarea de drept a contractului individual de munca pe perioada determinata in lipsa unui act aditional de prelungire
Neindeplinirea obligatiei de a asigura un loc de munca salariatului. Cercetare disciplinara abuziva pentru absenta nemotivata de la locul de munca
Cumulul de contracte individuale de munca
Impunerea de catre angajator a incetarii contractului individual de munca prin acordul partilor
Suspendarea contractului individual de munca pe durata arestarii preventive a salariatului. Inexistenta obligatiei de plata a salariului
Incheierea a doua contracte individual de munca pe durata determinata cu acelasi angajator.
Cercetare disciplinara salariat suspectat pentru savarsirea infractiunii de furt de bancnote la locul de munca
Drepturile salariatului a carui nevinovatie a fost constatata de instanta de judecata, ulterior suspendarii contractului individual de munca
Data platii salariului in cazul incetarii contractului individual de munca pe durata determinata

Potrivit art.263 Codul muncii, abaterea disciplinara este o fapta în legatura cu munca si care consta într-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a încalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual sau contractul colectiv aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

Prerogativa disciplinara îi apartine angajatorului, care are dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.

          Prin actiune, reclamantul a  solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta în cauza sa se dispuna anularea deciziei de concediere emisa de intimata, reintegrarea în munca pe postul de sofer, precum si obligarea intimatei la plata despagubirilor banesti egale cu salariile precum si a celorlalte drepturi banesti de care ar fi beneficiat ca salariat începand cu data emiterii deciziei de concediere si pana la reintegrare .
In fapt, acesta a sustinut ca în mod gresit a fost considerat complice la sustragerea placutei de înmatriculare aflata pe autocamionul condus de el, desi prin nota explicativa a aratat modul în care s-au derulat evenimentele si ca a fost în imposibilitatea de a anunta evenimentul produs. A mai mentionat ca în seara în care a disparut placuta, era parcat cu înca doi colegi în acelasi loc si nu avea cum sa stie ca cineva va sustrage placuta, iar în ceea ce priveste anuntarea evenimentului, nu s-a gandit ca este ceva grav si a anuntat pierderea placutei cand s-a întors cu masina din tara.
Prin întampinare, parata a solicitat sa se dispuna respingerea în întregime a actiunii, aratand în esenta ca la emiterea deciziei contestate au fost respectate dispozitiile Codului muncii privind procedura legala. Desi în petitul actiunii introductive, reclamantul se refera la constatarea nulitatii absolute, motivele invoca totusi aspecte de netemeinicie. S-a învederat ca prin referatul din 26.01.2010 conducerea societatii a fost sesizata cu privire la împrejurarea ca în ianuarie 2010, un tert colaborator a observat ca placuta de înmatriculare apartinand unei semiremorci aflate în proprietatea unitatii era utilizata în trafic de un alt autovehicul, apartinand unui transportator strain, care efectua transport de legume – fructe pe ruta Belgia – Romania. Reclamantul  a recunoscut ca placuta i-a fost sustrasa în Belgia, în jurul datei de 15.12.2009, însa a sesizat acest fapt superiorului direct circa o luna mai tarziu.
Comisia de disciplina a constatat ca reclamantul si-a încalcat obligatia de serviciu si a apreciat ca salariatul trebuia sa prevada consecintele inactiunii sale, respectiv ale omisiunii de a-si anunta imediat seful direct si daca se impunea, chiar organele de politie de la locul faptei, apreciind consecintele abaterii disciplinare cu grad înalt de gravitate.
Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului, precum si a probelor administrate în cauza, instanta retine urmatoarele :
Prin decizia de concediere nr.52/10.02.2010 emisa de conducerea intimatei s-a dispus încetarea contractului individual de munca al salariatului încadrat ca sofer, masina de mare tonaj, în baza prevederilor art.61 lit. a din Legea nr.53/2003, începand cu data de 10.02.2010.
In urma anchetei disciplinare efectuate, s-a retinut în sarcina salariatului încalcarea cu vinovatie a obligatiilor stipulate în Regulamentul intern si fisa postului, prin faptul ca a anuntat doar dupa o luna disparitia placutelor de înmatriculare, desi avea cunostinta despre acest fapt, iar societatea a fost informata ca placutele de înmatriculare au fost montate pe un alt autocamion apartinand unei companii de transport neidentificate, ce efectua transport ilegal de marfa .
Pentru cercetarea disciplinara prealabila, salariatul a fost convocat conform dispozitiilor art.267 alin.2 din Legea nr.53/2003, prin decizia nr.1965/T/26.01.2010, fiind constituita comisie de cercetare disciplinara. Prin declaratia data, contestatorul a aratat ca în Belgia, în data de 15.12.2009 a facut pauza de 9 ore, constatand ca lipseste numarul de înmatriculare de pe semiremorca în dimineata urmatoare, însa a continuat cursa si a anuntat acest fapt doar în data de 15.01.2010, în momentul cand a intrat în tara.
Comisia de disciplina retinand gravitatea faptei prin nerespectarea Regulamentului intern si a fisei postului cu consecinta afectarii imaginii companiei pe piata internationala a transporturilor, a propus desfacerea disciplinara a contractului de munca al salariatului .
Potrivit art.263 Codul muncii abaterea disciplinara este o fapta în legatura cu munca si care consta într-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a încalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual sau contractul colectiv aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.
Prerogativa disciplinara îi apartine angajatorului, care are dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.
In speta, reclamantul, prin omisiunea de a informa angajatorul despre sustragerea placutei de înmatriculare, pe parcursul unei luni (15.12.2009 – 15.01.2010), si-a încalcat cu vinovatie obligatiile de serviciu prevazute în Regulamentul intern si fisa postului, în conformitate cu care, avea datoria de a anunta seful direct de producerea oricarui eveniment sesizat sau în care a fost implicat. Acesta cu atat mai mult în cazul sustragerii unor placute de înmatriculare de pe autovehiculul cu care circula în strainatate. Placuta de înmatriculare sustrasa de pe semiremorca a fost identificata pe un autovehicul strain, folosit la efectuarea unor transporturi ilegale de marfa, ceea ce putea avea consecinte deosebit de grave pentru angajator si putea afecta imaginea societatii. Or, prin omisiunea petentului de a informa sefii ierarhici despre  evenimentul respectiv, conducerea a fost pusa în imposibilitatea de a lua masurile necesare pentru a evita aceste consecinte si a intra în legalitate.
De altfel, din probele administrate si chiar din cuprinsul actiunii, rezulta ca reclamantul a comunicat pierderea (sustragerea) placutei în jurul datei de 15 ianuarie 2010, deci dupa ce conducerea a aflat de la o terta persoana despre utilizarea ilegala a placutei de înmatriculare sustrase, dand dovada de o crasa neglijenta. Aceasta cu atat mai mult cu cat, din data 22 decembrie 2009 reclamantul  s-a aflat în tara pana în data de 4 ianuarie 2010, situatie în care nu are nici o justificare, de a nu lua legatura cu dispecerul unitatii.
Ca urmare, abaterea disciplinara retinuta în sarcina contestatorului în mod corect a fost considerata avand o gravitate deosebita, ce justifica desfacerea disciplinara a contractului de munca. Drept consecinta, contestatia de fata a fost respinsa ca nefondata.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat