Desfacerea contractului de munca. Obligativitatea cercetarii disciplinare prealabile

Hotararea nr. 442/C din 13 octombrie 2004, Pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA

Alte Consultatii Juridice

Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata
Incetarea de drept a contractului individual de munca pe perioada determinata in lipsa unui act aditional de prelungire
Impunerea de catre angajator a incetarii contractului individual de munca prin acordul partilor
Contestarea sanctiunii avertismentului. Aplicarea mai multor sanctiuni disciplinare pentru aceeasi abatere
Suspendarea contractului individual de munca pe durata arestarii preventive a salariatului. Inexistenta obligatiei de plata a salariului
Drepturile salariatului a carui nevinovatie a fost constatata de instanta de judecata, ulterior suspendarii contractului individual de munca
Data platii salariului in cazul incetarii contractului individual de munca pe durata determinata
Acordarea preavizului la expirarea duratei contractului individual de munca pe durata determinata
Desfacerea CIM. Inexistenta motivelor de discriminare
Convocare in vederea efectuarii cercetarii disciplinare nesemnata de catre salariat. O noua abatere pasibila de sanctiune
Obligarea desfacerii contractului de munca prin demisie. Amenintarea cu desfacerea disciplinara a CIM

Prin ddcizia nr.044 din 23 decembrie 2003 – intimata S.C.”Rampa Invest”S.R.L., a desfacut contractul de munca recurentului CDS, in baza art.55 lit.c si art.61 lit.a din Codul muncii, si art.18 lit.f din Regulamentul de ordine interna, deoarece la data de 19 decembrie 1003, orele 16 30 , a avut un comportament incompatibil cu functie pe care o detinea. 

Art.267 alin.1 din Codul muncii, dispune ca sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura disciplinara, cu exceptia mustrarii, nu poate fi dispusa inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
Cercetarea disciplinara trebuie sa aiba loc inaintea sanctionarii salariatului, de a asigura dreptul la aparare al celui in cauza si verificarea sustinerilor facute de cel sanctionat in aparare, inainte de aplicarea sanctiunii disciplinare – sunt obligatorii, in cazul in care aceasta conditie legala nu a fost indeplinita, instanta va constata nulitatea deciziei de desfacere disciplinara a contractului de munca.
De asemenea, in baza art.267 alin.2 Codul muncii, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator inainte de a se face cercetarea prealabila, precizand obiectul, data, ora si locul intrevederii.
Avand in vedere cele relatate mai sus, curtea constata ca intimata S.C. ”Rampa Invest” S.R.L. nu a facut o cercetare prealabila cu respectarea conditiilor legale mai sus mentionate; nu a convocat in scris pe recurentul CDS, precizand obiectul, data, ora si locul intrevederii.
Intimata nu i-a luat o declaratie recurentului pentru ca acesta sa-si poata formrula aparari.
Simpla declaratie prin care recurentul isi cere scuze ca i-a jignit pe cei din conducere dupa orele de program nu echivaleaza cu o cercetare prealabila, care este o conditie imperativa a legii – o garantie de respectare a dreptului la aparare.Comportarea necorespunzatoare a recurentului in afara orelor de program nu are nici o legatura cu munca pe care acesta o presteaza.
Neefectuarea cercetarii prealabile de catre intimata S.C.”Rampa Invest” S.R.L. inaintea desfacerii contractului de munca a recurentului CDS, atrage nulitatea deciziei nr.044/2004.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat