Instanta verifica numai legalitatea si temeinicia deciziei de desfacere a contractului de munca, prin prisma respectarii conditiilor prevazute de art. 65

Hotararea nr. 683/C din 19 noiembrie 2004, Pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA

Alte Consultatii Juridice

Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Cumul de contracte de munca, cu depasirea a numarului de 48 ore/saptamana
Consecintele anularii deciziei de concediere de catre instanta de judecata. Efectele obligatiei de reintegrare in munca
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata
Instanta competenta in cazul unor litigii de munca. Obligatia de a presta munca ulterioara formarii profesionale
Incetarea de drept a contractului individual de munca pe perioada determinata in lipsa unui act aditional de prelungire
Nulitatea deciziei de concediere, pentru nemotivarea ei in drept
Data incetarii activitatii ca urmare a indeplinirii conditiilor de pensionare
Impunerea de catre angajator a incetarii contractului individual de munca prin acordul partilor
Imposibilitatea reintegrarii salariatului pe post in urma anularii deciziei de concediere
Momentul incetarii de drept a CIM in cazul indeplinirii conditiilor de varsta standard pentru pensionare si a stagiului de cotizare? Cumulul pensiei cu salariul

Potrivit art.65 din codul muncii:”concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului, reprezinta incetarea contractului individual de munca, determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii”, iar alin.2 prevede ca “desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa”.

In speta, din actele depuse la dosarul de fond, reiese ca exploatarea statiei 204 de catre intimata, s-a facut in temeiul unei conventii incheiata cu S.C.Rompetrol Rafinarie S.A., respectiv contractul de operare nr.747/2001 si a conventiei de lucrari.
La data de 10.10.2003, S.C.Rompetrol Rafinarie S.A. instiinteaza unitatea intimata ca renunta la activitatea de exploatare a statiei si, in consecinta, prin procesul-verbal din 13.10.2003, se procedeaza la predarea de catre S.C.Rompetrol Rafinarie S.A a statiei electrice 204.
Urmare a acestei situatii, se intocmeste raportul de activitate la data de 20.10.2003, din care rezulta ca, urmare incheierii activitatii la statia 204, s-a redus activitatea si pentru cei cinci salariati ce asigurau activitatea in sectie si nu exista posibilitatea redistribuirii pe alte posturi.
Prin decizia Consiliului de administratie din 19.12.2003, se decide, ca urmare a restructurarii activitatii, desfiintarea a patru posturi, iar prin deciziile contestate in cauza, se dispune incetarea contractului de munca ale celor doua contestatoare.
Din succesiunea actelor sus-mentionate, instanta apreciaza ca la societatea intimata a avut loc o reorganizare a activitatii, determinata de incetarea activitatii la sectia 204, ce a avut drept consecinta desfiintarea a patru posturi.
In cazul reorganizarii activitatii si reducerii unor posturi, angajatorul este cel care are dreptul sa selectioneze personalul sau pentru posturile ramase.
Instanta poate verifica, in limitele competentei sale, numai legalitatea si temeinicia deciziei de desfacere, din prisma respectarii conditiilor prev.de art.65 si 70 codul muncii.
Ori, in speta, se retine ca desfiintarea locurilor de munca a fost efectiva si a fost determinata de o cauza reala, respectiv incetarea activitatii la o sectie exploatata de intimata.
In ceea ce priveste locul de munca ocupat de catre contestatoare, din acte rezulta ca acestea isi desfasurau activitatea la sectia 204, ce nu mai este exploatata de intimata. Chiar daca s-ar retine ca nu acestea erau locurile de munca conform contractului, atunci cand intervine reorganizarea activitatii, atributul selectionarii personalului este al angajatorului, acesta stabilind ce personal isi mentine precum si criteriile pe care si le insuseste, astfel ca, in mod gresit, prima instanta a constatat nelegalitatea deciziei, intrucat locul de la sectia 204 nu era cel convenit in contract.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat