Suspendarea contractului de munca poate fi dispusa de angajator pe toata durata cercetarii disciplinare a salariatului

Hotararea nr. 259/C din 15 septembrie 2004, Pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar
Prelungirea CIM pe durata determinata. Depasirea termenului de 36 luni
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor
Concediere pe motivul desfiintarii postului. Conditii de reangajare sau blocare post
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie

Astfel, potrivit disp.art.52 al.1 lit.a codul muncii, contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului „pe durata cercetarii disciplinare prealabile, in conditiile legii”.

Codul muncii prevede, in art.246 al.1 lit.b, suspendarea contractului de munca pe o perioada de cel mult 10 zile, ca si sanctiune, in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara.In aceasta situatie, angajatorul trebuie sa respecte disp.art.267 al.1 codul muncii, respectiv efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
Insa, din continutul deciziei contestate, reiese, fara echivoc, faptul ca masura suspendarii contractului de munca al contestatoarei nu constituie o sanctiune disciplinare in conf.cu art.264 lit.b codul muncii, ci este o masura aplicata in temeiul art.52 al.1 lit.a codul muncii (temei care este expres mentionat in decizie), pana la definitivarea cercetarii prealabile.
Acest aspect rezulta si din succesiunea actelor emise de catre angajator. Astfel, intimata emite decizia de suspendare a contractului de munca la data de 28.02.2004, la data de 1.03.2004 numeste, prin decizie, comisia de verificare a activitatii salariatei TR, verificare ce se finalizeaza, la 4.03.2004, prin referatul intocmit de catre aceasta comisie, iar la data de 10.03.2004, prin decizia nr.5, se ia masura desfacerii contractului de munca al contestatoarei.
Prin urmare, nefiind sanctiune disciplinara, recurenta-intimata nu avea obligatia respectarii disp.art.267 al.1 din codul muncii, astfel ca, in mod gresit, prima instanta a apreciat ca nelegala decizia, pentru nerespectarea acestor dispozitii legale.
In raport de disp.art.52 al.1 lit.a, instanta apreciaza ca masura suspendarii contractului de munca poate fi dispusa de angajator pe toata durata cercetarii disciplinare a salariatului, fiind o masura pe care legea o lasa la latitudinea angajatorului, care o poate dispune sau nu si care este conditionata doar de realizarea efectiva a cercetarilor pe perioada suspendarii.
Cum, in speta, intimata a procedat la efectuarea cercetarii disciplinare in perioada suspendarii contractului de munca al contestatoarei, decizia contestata este legala, contestatia fiind nefondata.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat