Stabilitatea in munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca

Hotararea nr. 265/C din 15 septembrie 2004, Pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Recompensarea orelor de consemn la locul de munca
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Desfacere disciplinara abuziva a contractului individual de munca, urmare a sesizarii ITM facute de salariat
Functionar intors la locul de munca dupa efectuarea concediului de crestere copil. Refuzul acordarii postului ocupat anterior
Reducerea normei de munca cu pauza de masa. Zilele de repaus saptamanal
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Cumul de contracte de munca, cu depasirea a numarului de 48 ore/saptamana

Printre drepturile principale ale persoanelor incadrate in munca este si stabilitatea in munca, incetarea sau modificarea contractului putand avea loc numai in cazurile prevazute de lege.

In cauza, prin decizia nr.77/22.01.2003 emisa de Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Constanta s-au stabilit salariile de baza individuale ale personalului contractual din C.A.S. a Judetului Constanta, conform prevederilor O.U.G. nr.191/12.12.2002.
Potrivit anexei 10 a acestei decizii, contestatorul intimat GC a fost trecut din functia de executie sofer tr. I pe aceea de muncitor calificat tr. III, conform anexei 1 b privind echivalarea treptelor prevazute pentru muncitori in raport cu activitatea desfasurata de soferi.
S-a avut in vedere ca potrivit anexei V/2 a din O.U.G. nr.191/2002 functia de sofer este prevazuta doar pentru Parlament, ministere si celelalte institutii centrale ale administratiei publice, deci nu mai exista in statul de functii al recurentei angajator.
Este real ca prin aceasta masura s-a modificat unilateral contractul de munca al contestatorului intimat sub aspectul felului muncii si al salariului, dar ea a avut drept scop protectia salariatului caruia, in caz contrar, urma a-i fi desfacut contractul de munca in conditiile art.65 din Codul muncii, ca urmare a desfiintarii locului de munca ocupat de acesta.
Contestatorul intimat avea posibilitatea sa opteze intre modificarea contractului de munca si incetarea lui imediat dupa comunicarea deciziei prin care s-a luat masura modificarii unilaterale a contractului – comunicare intervenita la 5.02.2003 conform referatului inregistrat sub nr.211 i/15.10.2003 al C.A.S. Constanta, insa acesta a formulat contestatie abia la 4.09.2003, criticand doar modalitatea de calcul a majorarilor salariale acordate personalului bugetar prin O.U.G. nr.191/2002.
In raport de considerentele expuse, se constata ca masura trecerii contestatorului din functia de executie sofer tr. I in functia de muncitor calificat tr. III a fost impusa de inlaturarea primei incadrari din statul de functii al unitatii angajatoare ca efect al unui act normativ si ca prin masura luata nu s-a adus atingere drepturilor salariatului, ci s-a dat eficienta obligatiei stabilita in sarcina angajatorului de prevederile art.64 din Codul muncii.
Pe cale de consecinta, recursul a fost admis si s-a modificat in tot sentinta civila recurata, in sensul ca s-a respins contestatia ca nefondata.
Decizia civila nr.265/C/15 septembrie 2004

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat