Retinerile din salariu nu pot fi efectuate decat in cazurile si conditiile prevazute de lege

Hotararea nr. 215/C din 1 septembrie 2004, Pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Concediere pe motivul desfiintarii postului. Conditii de reangajare sau blocare post
Neplata ultimului salariu in caz de demisie. Compensarea zilelor de concediu de odihna neefectuat
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fara desfiintarea efectiva a postului. Post esential pentru desfasurarea activitatii societatii
Obligarea salariatului sa demisioneze. Obligarea acestuia sa presteze munca o durata zilnica mai mare decat cea prevazuta in CIM. Abuzurile superiorului ierarhic
Mutarea functionarului public pe alta functie, impotriva vointei acestuia. Refuzul semnarii fisei postului
Incheierea unui act aditional de modificare a CIM din perioada determinata in perioada nedeterminata in baza cartii de identitate expirata. Consecinte
Conditiile modificarii fisei postului unui functionar public de executie
Stabilirea zilelor de repaus saptamanal in alte zile decat sambata si duminica
Consecintele anularii deciziei de concediere de catre instanta de judecata. Efectele obligatiei de reintegrare in munca

Conform Codului muncii, salariul reprezinta contravaloarea muncii prestate de salariat in baza contractului individual de munca si el se plateste direct salariatului sau persoanei imputernicite de acesta.

Nici o retinere din salariu nu poate fi efectuata decat in cazurile si conditiile prevazute de lege, iar retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila.
Acceptarea fara rezerve a unei parti din drepturile salariale sau semnarea actelor de plata in astfel de situatii nu are semnificatia unei renuntari din partea salariatului la plata drepturilor salariale ce i se cuvin in integralitatea lor, potrivit dispozitiilor contractului de munca.
In speta, se retine ca recurenta, in calitate de angajator nu i-a achitat integral drepturile aferente muncii depuse de reclamanta pe lunile aprilie 2002, iunie–iulie 2002 si pe perioada 1–19 septembrie 2002, si desi sustine ca plata s-a realizat, nu a facut dovada temeiniciei acestei sustineri, conform art.1169 Cod civil, statele de plata fiind nesemnate de reclamanta, iar parata nu a facut dovada platii printr-un alt mijloc de proba.
Sustinerile recurentei, in sensul ca a operat o compensare a drepturilor banesti cuvenite reclamantei cu despagubirile datorate de reclamanta pentru pagubele create prin deficitara gestionare a magazinului nu pot fi retinute ca fondate, in conditiile in care reclamanta nu a convenit in acest sens cu parata, iar procesul-verbal semnat de mama acesteia, in care face vorbire si despre o compensare a drepturilor salariale cu pagubele produse paratei prin munca desfasurata, nu a fost semnat si de reclamanta, iar unitatea recurenta nu face dovada ca PFM a avut mandatul reclamantei TM pentru a renunta sau pentru a efectua compensari intre salariul cuvenit reclamantei si eventuale pagube aduse unitatii.
In consecinta, in conditiile in care recurenta nu a facut dovada ca retinerile din salariu s-au efectuat cu respectarea dispozitiilor legale, si nici ca plata s-a efectuat prin semnarea de catre reclamanta a statelor de plata sau in baza altor documente justificative, se retine ca prima instanta in mod corect a obligat recurenta la plata drepturilor salariale restante.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat